Jazyk
53:27

ÚVOD K DESATORU-Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávko…

Zachovávanie prikázaní „Nasledovanie Krista zahŕňa zachovávanie prikázaní. Zákon sa neruší, ale človek je vyzvaný, aby ho našiel v osobe svojho učiteľa, ktorý je jeho dokonalým splnením. V troch … Viac
Napísať komentár …