Clicks179

Czym jest liturgia? [TL#05]

sters
31
Po co wprowadzono do prezbiterium drugi ołtarz skoro od zawsze był jeden,niektórzy tłumaczą to jako znak służby dwom panom,stół cudzołóstwa ze światem.Nic dziwnego zatem że ten bałwochwalczy eksperyment musiał tak haniebnie zbankrutować na oczach ludzkości.
"W rzeczywistości w wielu częściach Kościoła usposobienie soborowe rozumiano jako postawę krytyczną lub negatywną wobec obowiązującej do tej …More
Po co wprowadzono do prezbiterium drugi ołtarz skoro od zawsze był jeden,niektórzy tłumaczą to jako znak służby dwom panom,stół cudzołóstwa ze światem.Nic dziwnego zatem że ten bałwochwalczy eksperyment musiał tak haniebnie zbankrutować na oczach ludzkości.
"W rzeczywistości w wielu częściach Kościoła usposobienie soborowe rozumiano jako postawę krytyczną lub negatywną wobec obowiązującej do tej pory tradycji, którą teraz należało zastąpić nowym, radykalnie otwartym stosunkiem do świata.Byli – nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki – pojedynczy biskupi, którzy całkowicie odrzucili katolicką tradycję i dążyli do rozwinięcia w swoich diecezjach pewnego rodzaju nowej, nowoczesnej „katolickości”. Być może warto zauważyć, że w niemałej liczbie seminariów studenci przyłapani na czytaniu moich książek uważani byli za niezdatnych do kapłaństwa. Moje książki były ukrywane jako zła literatura i czytane po kryjomu." /info.wiara.pl/…/3
"Pan rozpoczął historię miłości z nami i chce objąć w niej całe stworzenie. Przeciwstawienie się złu, które zagraża nam i całemu światu, może ostatecznie polegać tylko na poddaniu się tej miłości. Takie jest prawdziwe antidotum na zło. Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Odkupiony jest ten, kto powierza się miłości Boga. Nasze nieodkupienie opiera się na niemożności kochania Boga. …More
"Pan rozpoczął historię miłości z nami i chce objąć w niej całe stworzenie. Przeciwstawienie się złu, które zagraża nam i całemu światu, może ostatecznie polegać tylko na poddaniu się tej miłości. Takie jest prawdziwe antidotum na zło. Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Odkupiony jest ten, kto powierza się miłości Boga. Nasze nieodkupienie opiera się na niemożności kochania Boga. Nauka kochania Boga jest zatem drogą odkupienia ludzi." /info.wiara.pl/doc/5477292.Benedyk…
kajtek likes this.