Jazyk

Pozretia
1,2 tis.
Poďakovanie P. Ľubomíra Stančeka - priateľom

Meditácie Ľubomíra Stančeka 1 8
Priatelia, modlime sa spoločne za P. Ľubomíra - Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, BUĎ VOĽA TVOJA ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám … Viac
Peter(skala)
Ďakujem za krátke, ale výstižne prianie o.Lubomira

Odpočinutie večné, daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.