Jazyk

Pozretia
583
10. K duchovnému životu patrí aj bohoslužba a rozjímanie - P. Ľ. Stanček, CM