언어
댓글 쓰기…
Rebelius
@aseret2 Nie poczuwam się do okazywania jakiejkolwiek skruchy i żalu za cokolwiek.
aseret2
Rebelius , Ona , Binio , Wojciechowski i inne , gdzie jesteście pochowaliście ze wstydu i upokorzenia przed Bogiem i Rycerzami Chrystusa Króla w mysich dziurach ... gdzie jesteście, wyjdźcie , pokonajcie wstyd, bałwochwalstwo i pychę, wynurzcie się . Bóg i Natankowcy wybaczymy wam ..... jeśli tylko okażecie skruchę i szczery żal za grzechy .........
wacula25@wp.pl
PIĘKNE PIĘKNE PIĘKNE
grafix
Świadectwo Ks. Stanisława Małkowskiego: "Gdy wyszedłem z Bazyliki aby udzielać pielgrzymom na zewnątrz Komunii Świętej całe niebo było pokryte szarymi chmurami i padał deszcz. Nagle gdy Arcybiskup Stanisław Gądecki rozpoczął odmawiać Akt w chmurach pojawiła się dziura i słońce oświetliło wszystkich zgromadzonych pielgrzymów. Ks. Stanisław Małkowski interpretuje ten znak, że Jezus Chrystus … 더보기
m.rekinek
grafix
Akt zbojkotowali (pomimo zaproszenia i wcześniejszych komunikatów): Pani Premier Beata Szydło, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
------------------------------------------------
Oni przede wszystkim zbojkotowali prawo do życia dla każdego człowieka, odrzucając projekt ustawy o całkowitym zakazie aborcji. To , że nie przyjechali było tego konsekwenc… 더보기
4 명 더 보기
Weronika.S
Wysokie infuły arcykapłanów i cierniowa korona Chrystusa to jakaś dziwna ironia tej ,,intronizacji,,. Nigdy bym nie uwierzyła, że arcykapłani nie uwzględnią znanego wszystkim katolikom obrazu Chrystusa w koronie i z berłem królewskim, a berło jako symbol władzy Chrystusa jest już wymienione w Ks Rodz.49,10.
4 명 더 보기
masada
Gwar jak u Żydów w Jerozolimie w Synagodze pod "Murem płaczu"
grafix
Akt zbojkotowali (pomimo zaproszenia i wcześniejszych komunikatów): Pani Premier Beata Szydło, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Z urzędujących ministrów obecni byli jedynie : Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Liczba posłów i senatorów była także znikoma.