Wyświetlenia192

POLSKIE MIĘSO ARMATNIE i Rzeczpospolita Żydowska | J. Międlar

ZBM
11
Zdrada stanu w interesie ludobójców! POLSKIE MIĘSO ARMATNIE i Rzeczpospolita Żydowska. - Jacek Międlar Źródlo: www.youtube.com/watchWięcej
Zdrada stanu w interesie ludobójców!
POLSKIE MIĘSO ARMATNIE i Rzeczpospolita Żydowska. - Jacek Międlar

Źródlo: www.youtube.com/watch
Polskie mięso armatnie - ZGODA. Potomkowie Faryzeuszy czy Saduceuszy chcą zniszczyć katolicyzm, chcą zniszczyć Polskę. Polska, jako kraj katolicki jest dla nich wrogiem nr 1 dla ich przyszłego mesjasza (antychrysta).