Clicks2.5K

František práve vytvoril historický rekord pápežstva

Maria Dubovska
872
(žiada sa dodat - keď to tu niekoho zaujíma, lebo vás asi zaujíma len klip o rodine, že) V Manile sa uskutočnila najväčšia pápežská omša v histórii Cirkvi, keď sv. omšu, ktorú celebroval Svätý Otec …More
(žiada sa dodat - keď to tu niekoho zaujíma, lebo vás asi zaujíma len klip o rodine, že)
V Manile sa uskutočnila najväčšia pápežská omša v histórii Cirkvi, keď sv. omšu, ktorú celebroval Svätý Otec František navštívilo 6 miliónov ľudí.

Hovorca Vatikánu Fr. F. Lombardi odhaduje účasť medzi 6-7 miliónmi. Šlo o omšu v Rizal parku , v posledný deň pápežovej návštevy. "Nie sme schopní dodať presný počet ľudí, ale ak je to pravda, čo si myslíme, že je, ide každopádne o najväčšiu udalosť v histórii pápežstva."

František sa venoval najmä téme rodina, ktorú je treba chrániť a ktorá je pod zákernými útokmi .

www.catholicherald.co.uk/…/more-than-six-m…
Samson1
PODVOD NEBO "HLUBOKÝ VHLED PAPEŽE"?
Ostrik, pouč se od biskupů.
Ostrik
Trady, co ti na to mám odpovědět? Je to rouhání a nikoliv pouze proto, že to rouháním nazývám já. V tom máš pravdu, že bohužel to spolu s mnohými nevidíš. Otevři své srdce Boží lásce a uvidíš.

Monika G pátek, 21:00

Podle Vás je to rouhání, ale já a bohužel i mnozí jiní věřící, to tak nevidí.
Monika G
Ostrik. Podle Vás je to rouhání, ale já a bohužel i mnozí jiní věřící, to tak nevidí. Ostatně v historii katolické církve by to nebyl první případ pomýleného papeže. Věřte mi však, že srdce plné nenávisti opravdu nemám.
Monika G
Svatožár. Je to Váš názor a já Vám ho nebudu nijak rozmlouvat. Každý máme zřejmě o uctívání Boha úplně jinou představu. Jsem však toho názoru, že bez určitého patosu se pravá víra v Boha ani nemůže obejít. To nemá s pokrytectvím nic společného.
Ostrik
Tvrdit, že papež rozsévá koukol, je rouhání. Svatý otec je Boží služebník, nic z toho, co udělal a řekl, nemůže být napadeno. Pohanští uctívači forem nemohou chápat skutky lásky, protože nejsou obrácení. Mají srdce plná nenávisti a podle toho vypadají i jejich komentáře.
Je tu řešení - obrácení. Obrácení od forem k Duchu. Obrácení od zevního k vnitřnímu. Obrácení k tomu, co učí Pán Ježíš Kristus…More
Tvrdit, že papež rozsévá koukol, je rouhání. Svatý otec je Boží služebník, nic z toho, co udělal a řekl, nemůže být napadeno. Pohanští uctívači forem nemohou chápat skutky lásky, protože nejsou obrácení. Mají srdce plná nenávisti a podle toho vypadají i jejich komentáře.
Je tu řešení - obrácení. Obrácení od forem k Duchu. Obrácení od zevního k vnitřnímu. Obrácení k tomu, co učí Pán Ježíš Kristus.

J 4:23 :

Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.
Ta hodina je zde. Kdo tedy ulpívá na vnějších formách, podobá se farizeům, plačícím nad zbořeným chrámem. Ale Bůh ví, proč dopouští boření chrámů. Aby zabránil pohanskému uctívání forem.
Monika G
Pepík. Když se budu chtít pobavit a vidět klauny, tak půjdu do cirkusu. Když však budu chtít poděkovat Bohu a důstojně Ho oslavit, tak brzy nebudu mít kam jít. Opravdu není co obhajovat.
janka cpž likes this.
Monika G
Ostrik. Lidem chybí především papež, který nerozsévá koukol, ale bedlivě střeží pravé učení Ježíše Krista.
Ostrik
Lidem chybí zrno Rozsévače v úrodné zemi. Tak se rozmáhá koukol.
Pepík
Balonky se vám nelíbí, klauni se vám nelíbí, rap se vám nelíbí, Valentovo kázání pod Václavem se vám nelíbí a sami neděláte nic. Jen urážíte. To je celé nadělení.
Pepík
Na balonkách a klaunech také není nic špatného. Vy jste schopni odsoudit úplně všechno. Asi jste nikdy nebyli malými dětmi.
Ostrik
Pán Ježíš je Bůh a někteří z nás jsou v Kristu. Podávání na ruku není nic zlého. K ostatnímu se nemusím vyjadřovat, když jsem se na to téma vyjádřil mnohokrát.
Ostrik
Pokud se člověk klaní Bohu, je to v pořádku, nehřeší. Když se začne klanět dogmatům, stane se z něho modlář. (Jako jsou modláři tradiční, když se klaní formám nebo medžugoristé, když se klaní domnělým zjevením.) Každý má mít na paměti, že nad lidským slovem je Bůh a U BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉ.
U lidí jsou dogmata, ale veškerá pravda je v Bohu. Bůh je totiž pravda.
Marek 10:27 | Ježíš na ně pohledě…More
Pokud se člověk klaní Bohu, je to v pořádku, nehřeší. Když se začne klanět dogmatům, stane se z něho modlář. (Jako jsou modláři tradiční, když se klaní formám nebo medžugoristé, když se klaní domnělým zjevením.) Každý má mít na paměti, že nad lidským slovem je Bůh a U BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉ.
U lidí jsou dogmata, ale veškerá pravda je v Bohu. Bůh je totiž pravda.
Marek 10:27 | Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“

One more comment from Ostrik
Ostrik
Tradiční jsou modláři. Ve smyslu kázání Svatého otce Františka nemají křesťanskou identitu a ani o ní nestojí. Nejde o to, že by nenáviděli hříšníka, to jsem ani nepsal. Jak už se zde stalo jistým kulturním prvkem, opět se mi podsouvá nesmysl. Tradiční nemilují, nemají Boží lásku. Adorují formy, ale Bůh je duch.
Monika G
Ostrik. Tradiční nemají k hříšníkům žádnou nenávist. Oni jen nenávidí hřích a chtějí žít i nadále, podle Božích zákonů. Nechtějí se prostě nechat svést na tu širokou a pohodlnou cestu o které každý opravdu věřící křesťan moc dobře ví, kam směřuje.
Ostrik
Monika G 13:15

Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí.
____________________________________________________________________________________________…More
Monika G 13:15

Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí.
_____________________________________________________________________________________________
Tradiční vycházejí z bludu, že se po jmenovanou dobu učila pouze pravda. Není tomu tak. Křesťanství není ideologie, ale cesta lásky. Tradiční by se měli probudit z nenávisti a začít milovat.
Ostrik
Drahá sestro Hento, je na tom přesně jako Pán Ježíš. Ten je pro některé kamenem úhelným a jiným kamenem úrazu.
Fíha. Buď dobré mysli a neboj se.
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pomýlená je ovce, která odmítá pastýře a chce se pást tak, jak uzná sama za vhodné. Jenže Pán Ježíš pověřil Petra, aby pásl beránky a ovce. Pomýlená ovce snadno podlehne pohanskému uctívání forem, protože zabloudila do světa. Křesťané neuctívají formy, ale Ducha.
Monika G
Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí. Již se Vás ani nesnažím přesvědčit, že nejsem Tomáš, protože jsem také pochopila, že je to zbytečné. Je …More
Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí. Již se Vás ani nesnažím přesvědčit, že nejsem Tomáš, protože jsem také pochopila, že je to zbytečné. Je třeba mít více pokory a hodně se modlit a možná časem dojdete k pravému poznání pravdy.
Ostrik
Monika G 12:23

Ostrik. Ti to samozřejmě vědí, ale v zájmu papeže Františka by mělo být především to, aby se to dozvěděli i ty miliony pomýlených věřících.
_______________________________________________________________________________________________
Trady, děkuji za tvůj názor. Dosud nikdo z tradičních neměl odvahu k takovému přiznání, že uctívání forem je pohanský kult.
Monika G
Ostrik. Ti to samozřejmě vědí, ale v zájmu papeže Františka by mělo být především to, aby se to dozvěděli i ty miliony pomýlených věřících.
Ostrik
Trady, vyznavači kultu pohanské úcty k mimořádné formě římského ritu nevědí, jak se snažit o spásu své duše?
Ostrik likes this.
Monika G
Takový rekord nemá naprosto žádný význam. Mnohem prospěšnější pro věřící křesťany by bylo papežovo srozumitelné a pravdivé vyjádření, jakým způsobem se máme všichni snažit o spásu svoji duše a že je jen jediná, pravá katolická církev založená Ježíšem Kristem, kterou by měli všichni křesťané uznávat. Jenže to by se musel chtít líbit Bohu a ne mít větší radost z toho, když ho oslavuje ateistický …More
Takový rekord nemá naprosto žádný význam. Mnohem prospěšnější pro věřící křesťany by bylo papežovo srozumitelné a pravdivé vyjádření, jakým způsobem se máme všichni snažit o spásu svoji duše a že je jen jediná, pravá katolická církev založená Ježíšem Kristem, kterou by měli všichni křesťané uznávat. Jenže to by se musel chtít líbit Bohu a ne mít větší radost z toho, když ho oslavuje ateistický svět.
defendfaith
Prečo pápež nežehná Kristovým krížom ľudí? Prečo im podáva ruky, bozkáva ich, ale ich nežehná, ako ich žehnali všetci predošlí pápeži, biskupi, kardináli?! Znaky sú veľmi dôležité v ľudských hodnotách a Kristov kríž, prežehnanie, žehnanie, je základným symbolom kresťanstva. Fašistom dodávali silu runy SS - ktoré sú znakom sily, taktiež orol ktorý držal hákový kríž. Ak by sme fašistom vymenili …More
Prečo pápež nežehná Kristovým krížom ľudí? Prečo im podáva ruky, bozkáva ich, ale ich nežehná, ako ich žehnali všetci predošlí pápeži, biskupi, kardináli?! Znaky sú veľmi dôležité v ľudských hodnotách a Kristov kríž, prežehnanie, žehnanie, je základným symbolom kresťanstva. Fašistom dodávali silu runy SS - ktoré sú znakom sily, taktiež orol ktorý držal hákový kríž. Ak by sme fašistom vymenili toho orla za vrabca a hákový kríž za trojuholník, ich viera vo fašizmus by klesla a znaky by boli vysmiate. Prečo sa vytrácajú znaky katolíkov z kostolov, z pozdravov, prečo sa hanbia prežehnať pri kostole, pri kríži? Prečo najvyšší kňaz nepoužíva katolícky pozdrav - ale svetský - dobrý deň? Prečo na popolcovú stredu nedával kríž na čelo, ale iba akýsi neznámy znak? Pozorujme znaky a rozlišujme Duchom, lebo Pavol písal, že do Cirkvi prídu ťažké herézy, ktorým väčšina odľahne, ale malé stádočko rozozná klamstvo diabla v rúchu ovčom. Modlime sa veľa za pápeža a pozorujme, o koľko katolíckych znakov sme prišli a akými znakmi boli nahradené.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
+Joseph+ likes this.
Caesar
Pascendi Dominici gregis

Pascendi Dominici gregis (česky Pásti stádo Boží) je encyklika papeže Pia X. vydaná dne 8. září 1907. Encyklika se zabývá modernismem. Papež v této encyklice odsoudil omezení moderní filosofie nihilismem a relativismem.

Papež Pius X. (19031914) reagoval na modernismus a agnosticismus tím, že jej odsoudil jako herezi v této encyklice a jí předcházející…More
Pascendi Dominici gregis

Pascendi Dominici gregis (česky Pásti stádo Boží) je encyklika papeže Pia X. vydaná dne 8. září 1907. Encyklika se zabývá modernismem. Papež v této encyklice odsoudil omezení moderní filosofie nihilismem a relativismem.

Papež Pius X. (19031914) reagoval na modernismus a agnosticismus tím, že jej odsoudil jako herezi v této encyklice a jí předcházejícím dekretuLamentabili sane exitu. Kněz Umberto Benigni navíc zorganizoval skupinu katolických intelektuálů Sodalitium Pianum (Solidarita s Piem) tzv.integristů, která se snažila modernisty v církvi odhalovat a bojovat proti nim a jejich praktikám. Encyklika kritizuje evolucionismus víry a tzv. nauku o nezbytnostech, která hlásá, že pokrok je veden sporem mezi progresivním a konzervativním (schopnost uchovávat). Tato nauka o nezbytnostech byla v rozporu se závěry 1. vatikánského koncilu ohledně neměnnosti vyhlášených dogmat. Encyklika reaguje obviněním z agnosticismu, imanentismu a evolucionismu historicko-kritické zkoumání Bible, především Pentateuchu a prvních tři evangelií: „...oni (modernisté) ji dokonce píší, a to s takovou jistotou, jako by na vlastní oči viděli jednotlivé spisovatele, kteří během věků rozšířili obsah posvátných knih“; „...příčinou je nesmírná drzost, s níž všichni do nebe vynášejí a za úžasný pokrok vědy prohlašují každý žvást, který někdo z nich uveřejní“.
cs.wikipedia.org/wiki/Pascendi_Dominici_gregis
Caesar
Nejmenší počet z nás se však beze strachu podívá na hořkou realitu, že papa je opilý modernismem a jeho lehkomyslné chování je tak nebezpečné, že ohrožuje nejen ty, kteří prodlévají v domě Božím, ale dokonce i ty, kteří bloudí v temnotách za jeho zdmi.

Mezi nimi relativně několik neohrožených duší udělá vše, co je v jejich moci, aby varovaly druhé, uvnitř i vně, a vezmou si kulky a šípy a …More
Nejmenší počet z nás se však beze strachu podívá na hořkou realitu, že papa je opilý modernismem a jeho lehkomyslné chování je tak nebezpečné, že ohrožuje nejen ty, kteří prodlévají v domě Božím, ale dokonce i ty, kteří bloudí v temnotách za jeho zdmi.

Mezi nimi relativně několik neohrožených duší udělá vše, co je v jejich moci, aby varovaly druhé, uvnitř i vně, a vezmou si kulky a šípy a dělostřelectvo všeho druhu jen pro odvážné, aby hlásaly neměnné pravdy Víry, které samy mohou zajistit naši spásu.

Je to nevděčná práce, ale někdo ji udělat musí.
Maria Dubovska
A vobec jaky tyater okolo tych deciek. Netreba z nich vyrabat svatcov alebo lepšie povedane mesianistov. Nech proste maju to prijmanie, birmovku, maju zakladne vedomosti co sa smie a co nie. Ked sa niekto citi povolany, prosim, nastane to aj samo.
Maria Dubovska
dakujem za snahu,ale ta formulacia tam presne neni. mne velice sedia františkove bonmoty . sú také zo života a praktické. skutočne nemame presvedčovat iných , ved i Ježiš pred tým doslova varuje. je to prostý a trochu drsný jazyk, ktorému rozumie drvivá vacsina ludí, ale teologicky neni absolutne nespravny.

ekumenizmus je proste dialog nič viac. ved aj ludia roznych vyznani sa medzi sebou bavia …More
dakujem za snahu,ale ta formulacia tam presne neni. mne velice sedia františkove bonmoty . sú také zo života a praktické. skutočne nemame presvedčovat iných , ved i Ježiš pred tým doslova varuje. je to prostý a trochu drsný jazyk, ktorému rozumie drvivá vacsina ludí, ale teologicky neni absolutne nespravny.

ekumenizmus je proste dialog nič viac. ved aj ludia roznych vyznani sa medzi sebou bavia normalne a to je malý ekumenizmus.ekumenizmus má svoje hlboké dovody, o ktorých sa nám ani nesníva.

a že Boh ma tisíc mien? no má, nie? minimálne tolko kolko je na zemi jazykov, fakt mi to nepripadá ako problém.

to náboženstvo by som si predstavovala vyuku absolutne inak, mnohé je šmrncnuté modernizmom, ale Cirkev je chytrá a vie čo robí. Ludom sa skrátka prihovára jazykom ich doby. Krestan musi ist do konfrontácie s vonkajším svetom a s mnohými formulaciami, ktore nam pripadaju normalne by tito mladi skratka v spoločnosti neobstali, obratilo by sa to na posmech a to si skratka asi predstavení nemožu dovolit.

Ovšem každý má možnost doplnit a prehlbit si vieru a znalosti,literatury je habadej a i dobrej, takže to dobehnu časom.

Ludia trošku zabudaju že ta vychova je v rodine. Cirkev by v podstate mohla len vysluhovat sviatosti a nestarat sa o to vobec. Prehnane povedane. Rodičia ale maju zapalit iskru, nie katechetka. Ta ma čo robit určite aby na hodine vobec sa dalo vydržat bez urazu.
Caesar
Papež František zastává názor, že náboženská rozmanitost se všemi svými protikladnými a nesmiřitelnými naukami, je darem, který se má oslavovat. Ačkoliv neudělal to, že by výslovně prohlásil, kdo tyto „dary“ propůjčuje, člověk může jen předpokládat, že si představuje, že tato falešná náboženství pocházejí od Boha samotného!

V prvním dnu svého papežství Svatý otec vztyčil velmi velkou „rudou vlaj…More
Papež František zastává názor, že náboženská rozmanitost se všemi svými protikladnými a nesmiřitelnými naukami, je darem, který se má oslavovat. Ačkoliv neudělal to, že by výslovně prohlásil, kdo tyto „dary“ propůjčuje, člověk může jen předpokládat, že si představuje, že tato falešná náboženství pocházejí od Boha samotného!

V prvním dnu svého papežství Svatý otec vztyčil velmi velkou „rudou vlajku“ během své audience s nějakými 6000 novináři a jejich rodinami v síni Pavla VI., na jejímž konci se rozhodl vyhnout udělení svého apoštolského požehnání tím, že by učinil znamení Kříže nad přítomnými a přitom by vzýval Svatou Trojici.

Proč? Papežovými vlastními slovy: Svatý otec se rozhodl nechovat jak se očekává, že se bude chovat náměstek Kristův, prostě „kvůli respektu k přesvědčení“ nekatolíků.

Když se toto stalo, neměl být býval nikdo překvapen, když během své první apoštolské návštěvy mimo Řím (na Lampeduse) Svatý otec rozšířil svá přání všeho nejlepšího i na muslimy, kterým právě začínal ramadán, což je oslava svátku předepsaná v Koránu k „velebení“ falešného boha Alláha, když jim řekl: „Věřím, že to přinese hojnost duchovních plodů.“

Přednedávnem, 7. srpna [2013], vyslovil papež František tuto perlu, jak o tom podává zprávu CNS:

„Potřebujete přesvědčovat druhého, aby se stal katolíkem? Ne, ne, ne! Jděte ven a setkejte se s ním, on je váš bratr. To stačí. Jděte ven a pomozte mu a Ježíš udělá zbytek.“

10. září [2013] při jezuitské bohoslužbě pro uprchlíky v Římě papež František řekl různorodému shromáždění rozmanitých pohanů a heretiků:

„Každý z vás, drazí přátelé, nese životní příběh, který hovoří o dramatu a válce, o konfliktu, často spojeném s mezinárodní politikou. Ale každý z vás především nese bohatství lidstva a náboženství, bohatství, které má být vítáno, ne obáváno. Mnozí z vás jsou muslimové, z jiných náboženství, a přišli jste z různých zemí, z různých situací. Nesmíme se bát odlišností! Bratrství nás nutí objevovat, že jsou pokladem, darem pro každého! Žijeme v bratrství! (Původní text v italštině je dostupný na webu Svatého stolce zde.)

Zrekapitulujme si:

· Papež František od svého úplně prvního dne jako římský pontifik demonstroval, že se velice snaží, aby se vyhnul tomu, že by jakkoliv urazil ty, kteří praktikují mnohá falešná světová náboženství, jako by jejich verze „pravdy“ byla před Pánem stejně důstojná jako ta, kterou svěřil Své Církvi.

· Když promlouval k muslimům, kteří uctívají falešného boha a jasně odmítají Našeho Pána Ježíše Krista, podporoval je papež František, aby setrvali ve svých mylných praktikách a dokonce zašel tak daleko, že naznačoval, že by to bylo požehnané Pánem, kterého jako náměstek reprezentuje.

· Papež František dal jasně najevo své přesvědčení, že neexistuje žádná potřeba vyzývat druhé k obrácení k jediné pravé víře, která může být nalezena jenom ve Svaté katolické Církvi.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
alino likes this.
Caesar
Na predmete „Katolícke náboženstvo“ sa žiaci už v treťom ročníku učia, že náš Boh má tisíc tvárí a tisíc mien.(pozn.¹) Kto číta Božie slovo, vie, že to je podlá lož. Ďalej sa žiaci učia, že peklo jeiba stav duše a že ťažký hriech je vôbec problém spáchať, čím sa ospravedlňuje to, čo Boh nenávidí. Mnohí učitelia náboženstva spochybňujú Božie slovo tvrdeniami, že svätopiscom piatich kníh Mojžišo…More
Na predmete „Katolícke náboženstvo“ sa žiaci už v treťom ročníku učia, že náš Boh má tisíc tvárí a tisíc mien.(pozn.¹) Kto číta Božie slovo, vie, že to je podlá lož. Ďalej sa žiaci učia, že peklo jeiba stav duše a že ťažký hriech je vôbec problém spáchať, čím sa ospravedlňuje to, čo Boh nenávidí. Mnohí učitelia náboženstva spochybňujú Božie slovo tvrdeniami, že svätopiscom piatich kníh Mojžišových nebol Mojžiš, že Pán Ježiš sa na púšti nepostil 40 dní alebo dokonca sa popiera aj existencia osôb, ktoré Sväté písmo spomína – napríklad Jób. V siedmom ročníku sa žiaci učia o tom, že boh moslimov Allah alebo iní pohanskí bohovia sú v podstate jeden a ten istý Boh kresťanov, čo je heréza maxima.(pozn.²)

Svätý apoštol Pavol jasne píše, že bohovia pohanov sú démoni a čo ľudia obetujú im, obetujú zlým duchom. (1Kor 10,20) Tak sa pýtam: „Kto sa mýli?!“ Mýli sa sv. apoštol Pavol aj Duch Svätý, ktorý je podľa učenia svätej Cirkvi autorom Svätého písma alebo títo bludní učitelia?!

Vyučovanie takýchto bludov môže rodič zistiť viacerými spôsobmi, predovšetkým tak, že sa spýta svojho dieťaťa, o čom sa na náboženstve učia, ďalej skontrolovaním poznámok v zošite alebo kontrolou učebnice či pracovného zošita. Samotné učebné osnovy predmetu „Katolícke náboženstvo“ smerujú k religionistickej výchove. Táto výchova presadzuje, že všetky svetové náboženstvá sú rovnocenné katolíckemu náboženstvu. Učitelia náboženstva sú vedení v tom duchu, že sú povinní ponúknuť žiakom takzvaný kritický pohľad. Deti si tak podľa tohto učenia môžu vybrať sami cestu – teda akékoľvek náboženstvo, v ktorom údajne nájdu spásu svojej duše. Pán Ježiš jasne hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba ak cezo mňa.“ (Jn 14,6


Moja kniha náboženstva

www.scribd.com/…/Moja-kniha-nabo…

Moja kniha náboženstva. - Text na vyučovanie katolíckeho náboženstva pre žiakov základnej školy. Vydal Biskupský úrad Banská Bystrica... Nihil obstat: Talianská Biskupská Konferencia. Imprimatur: mons. Giovanni Maria Sartori, arcibiskup.

Pracovný zošit Metodickej príručky katolíckeho náboženstva pre 7. ročník.

Ratings: (0)|Views: 155 |Likes: 0

Published by skolak

Sloboda človeka. - Pracovný zošit Metodickej príručky katolíckeho náboženstva pre 7. ročník. Vydalo: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Spišská Nová Ves. Nihil obstat: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. www.scribd.com/…/Pracovn%C3%BD-z…

Od 6:24 hlása také bludy Kuffa: www.youtube.com/watch
Monika G likes this.
One more comment from Caesar
Caesar
Maria Dubovska
ano, Nostra Aetate a Dignitatis Humanae.
Zosadili Krista Krála z tronu a dali ho roven Mohamedovi, Budhovi, kdeakým pohanským modlám.
Cirkev ponízili na jeden z nábozenských kultov! Je mi spatne z ekumaniactva a kdeakými "dialogmi" s pohanmi, co sú totálne nanic.
Co stváral Bergoglio 8. juna 2014 bolo nehoráznost s katastrofalnými následkami:
● při jeho pozvání k modlitbě za mír …More
Maria Dubovska
ano, Nostra Aetate a Dignitatis Humanae.
Zosadili Krista Krála z tronu a dali ho roven Mohamedovi, Budhovi, kdeakým pohanským modlám.
Cirkev ponízili na jeden z nábozenských kultov! Je mi spatne z ekumaniactva a kdeakými "dialogmi" s pohanmi, co sú totálne nanic.
Co stváral Bergoglio 8. juna 2014 bolo nehoráznost s katastrofalnými následkami:
● při jeho pozvání k modlitbě za mír ve vatikánských zahradách muslimský imám v jeho přítomnosti vzýval Alláha, „aby pomáhal v boji proti „nevěřícím“ (tedy nemuslimům), načež v nebývalé míře vypukl arabsko – izraelský konflikt a barbarské muslimské pronásledování křesťanů v rozličných zemích;
● modlitba v Modré mešitě po boku imáma se konala v době, kdy muslimové mučili a upalovali za živa křesťany, znásilňovali a zotročovali je v jejich vlastních domech;
● mlčení a netečnost k písemným žádostem Asia Bibi odsouzené k smrti za údajné „rouhání“ islámskou vládou v Pákistánu, zatímco Benedikt XVI. veřejně vyzýval k zastavení procesu a pravoslavná církev proti soudu formálně protestovala a miliony lidí se spojovaly, aby dosáhly záchranu života této křesťanské matky;
● tvrdošíjná obhajoba islámu a celých dějin pronásledování křesťanů, které islám dodnes praktikuje, včetně Františkova prohlášení v Evangelii gaudium, že pravý islám a jeho přiměřená interpretace v Koránu je proti násilí – což je tvrzení, které vůbec nemá opodstatnění;

● obrana islámu proti tvrzení, že používá násilí proti „nevěřícím“: „To není možno tvrdit, jako není možno tvrdit, že všichni křesťané jsou fundamentalisté. I my prý máme svůj vlastní podíl (na fundamentalistech). Všechna náboženství mají tyto malé skupiny“ - tak sugeruje, že katoličtí tradicionalisté nebo protestantští obhájci Bible jsou v jedné rovině s muslimskými fanatiky, kteří vraždí, znásilňují a páchají řadu dalších zločinů, odsuzují k smrti za „rouhání“ nebo „odpad od islámu“ podle existujícího právního systému islámských zemí;
www.liveleak.com/view

www.google.sk/search=_

Nie, to nie je islam, presviedca Bergoglio. Europa otvor hranice pre chudákov moslimov, ziadá v Strasburgu. Hanba, hanba, ze moslimskí priselci sa na svojich barkach utopia, to je Europa vinná, ze sa sem moslimovia nasilu pchajú. On bude az vtedy spokojní, az z Chrámu Sv. Petra bude mesita!
A pozdravit katolíckým pozdravom nepozdraví, je mu odporné tak pozdravit.
Symboly pápzezstva, to sú karnevalové kostými, ale pohanské handry, to ano:
traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A609-Sri.htm
Maria Dubovska
Ja neviem a niekto vyhlasuje ze vsetky nabozenstva su prave? Ja som take este nepocula.
Caesar
Maria Dubovska
Jezis Kristus dal jasný príkaz, co majú apostoli robit, a to sa uz posledných 50 rokov nerobí, misie uz nie sú misie, ale sa z nich stali akési charity, ci chodili apostoli alebo Jezis Kristus do pohanských chrámov sa modlit k ich bohom? Vyhlasoval Jezis, ze vsetky nábozenstvá sú pravé, s pravým Bohom, len v inej forme uctievania?
Tretiaci ZS sa na hodine katolíckého nábozenstva …More
Maria Dubovska
Jezis Kristus dal jasný príkaz, co majú apostoli robit, a to sa uz posledných 50 rokov nerobí, misie uz nie sú misie, ale sa z nich stali akési charity, ci chodili apostoli alebo Jezis Kristus do pohanských chrámov sa modlit k ich bohom? Vyhlasoval Jezis, ze vsetky nábozenstvá sú pravé, s pravým Bohom, len v inej forme uctievania?
Tretiaci ZS sa na hodine katolíckého nábozenstva ucia, ze Boh má tisíc tvári. Ved to sú bludy!
Prorok Jermiás bol ale blbec, mal spolu s baalovými knazmi tancovat okolo oltára a mali sa objímat, ako im je spolu dobre.
Aposotli, akí len boli zlí, ze hlásali evanjeliu a tým pohanov a zidov presvedcili na vieru v Jezisa Krista, och, co si to len dovolili? Tak hrubo porusovat nábozenskú slobodu!
Jezis si z nás robil dobrý den ked povedal, ze je cesta, pravda a zivot. Ze nik nepríde k Otcovi iba cez neho.. Chudák, mal predsa vediet, ze nie je iba jeho cesta k spaseniu ale v kazdom nabozenstve je cesta k spáse, a teda ani nemusel príst na svet, lebo vsetci pojdu do neba stací sa riadit svojim svedomím a robit dobré skutky, ano, ved aj Isis zlocinci sa riadia svojim svedomím a preto odrezávajú hlavy, bicujú, odrezávajú koncatiny, rozstvrcujú ludí, varia v kotloch, upalujú, pochovávajú za ziva, ukamenovávajú.....
Co je dnes v cirkvi pohody to je katastrofa!
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
alino likes this.
Maria Dubovska
Mne to pripada naprosto normalne byt zodpovednym rodicom. Vzdy ma odpudzovali pary vyvadzajuce kazdy rok mladata a tvariaci sa jak pobledlí sektári. Cezar papež bol na Filiinach kde videl nechcene deti. Vy si niekedy aj trochu uvedomujete že celý svet a krestanstvo sa netočí výlučne okolo vašich osob a zemepisných súradníc?
Caesar
kolemjdouciTom
To mal Bergoglio odkázat moslimom, oni sa kotia ako mysi, nie krestania. Majú aj 4 a viac zien, zo 20 detí. Tam to mal adresovat, ale on uz nevie co povie. Len to, co Jezis prikázal apostolom, to Bergoglio nerobí, chodí do krajín, ale evanjelium neohlasuje, ale chodí do pohanských chrámov modlit sa k pohanským bohom.
Monika G likes this.
kolemjdouciTom
Ach jo, to zas tady bude propírání, jak to řekl papež s těma králíkama....
Maria Dubovska
takze papez je podla teba jeden stary pokrytec? zaujimave. vsak bol v parlamente a bol kritický, nemusela by si aspon otvorene klamat. preco to tam nepovie presne podla tvojej predstavy niektory z pocetnych patriachov?

tu neuctu neviem posudit, to by sa mal vyjadrit niekto fundovaný. neucta k eucharistii je ale podla mna ked ju beries nehodne v prvom rade, to ze ludia sa ku Kristovi tlačia a …More
takze papez je podla teba jeden stary pokrytec? zaujimave. vsak bol v parlamente a bol kritický, nemusela by si aspon otvorene klamat. preco to tam nepovie presne podla tvojej predstavy niektory z pocetnych patriachov?

tu neuctu neviem posudit, to by sa mal vyjadrit niekto fundovaný. neucta k eucharistii je ale podla mna ked ju beries nehodne v prvom rade, to ze ludia sa ku Kristovi tlačia a podaju si ho ked sa nevedia dostat na radu v tom dave mne osobne neuctive nepride absolutne.
Skor mi to pripomina jak sa k Jezisovi tlačil zastup a jedna mu odrazila kusok šiat ked sa pamatam.
v zasade podla mna plati, ze ked eucharistia moze ist do jednej ruky, neznehodnocuje sa podaním do druhej. to nemá moc logiku.

a hygiena tak to sa musim zasmiat. to je take priam komunisticke.

je v tom proste stara znama zavist. tolko mladych ani starych ani nijakych ludi nedate dokopy ani keby ste sa podelali všetci naraz a tak proste šturate.
janka cpž
a pak ten jeden starý pokrytec zákerné útoky a rodinu, že by měli chránit měl připomenout europoslancům, tam by ale nesklidil potlesk, že
janka cpž
A především neúcta ke svatému přijímání, ale to nám neukážeš, viď. Abuse against the Eucharist Francis' Mass in the Cathedral of Manila Philippines
no tak hlavně, že František překonal rekord. Nebude jediný. Víš co, automat na eucharistie by byl možná důstojnější než si nechat kolovat. Když už ne úcta prosím alespoň ta hygiena co říkáš? Abych nebyla škarohlíd, oceňuju, že se neušlapali.
Monika G likes this.
4 more comments from janka cpž
janka cpž
Místo pokání zábava tak to je.
janka cpž
Zábava pro mladé a staří za šašky. Hluboké duchovní zážitky si odnášeli. Viděla jsem no.
janka cpž
A Rio pro mladé s tanečníkem Mouchou výborně kde ho vyhrabali prosím tě.
janka cpž
Mně se Nikaragua vybavuje v souvislosti s článkem Spěcháte ke třetí svět. v. na stránkách Fatimy. Je to logické. Tak jako odpad a následek rovná se válka Akita. Dej mi laskavě vědět s čím smím operovat, abych se tě nedotkla. Nikaraguou jsem reagovala na čl. R.M. Ty jedna vztahovačná.
Caesar
13 mladíků bylo popraveno Islámským Státem za to, že sledovali fotbalový zápasu v TV. Byli obklíčeni a zastřeleni veřejně na ulici v Mosulu. Jejich zločin byl veřejně vyhlašován po ulicích z megafonu. Rodiny ale mají strach posbírat jejich mrtvá těla.
www.islamskystat.9e.cz
Dokedy budú vycínat tí Isis diabloví bastardi? Ako sa mohli vykotit také krvilacné monstrá?
Maria Dubovska
aha dik, ten posobi celkom normalne.
Caesar
Caesar
Nie, to je Hajek P.
Maria Dubovska
Pane na nebi! Malý to je ten protiprd. Tak to je udes.
Caesar
Maria Dubovska
Pre informáciu: Dr. Radomír Malý:
www.youtube.com/watch
Maria Dubovska
Janko ty proste na mna ideš prilis do detailov alebo prilis vseobecne, len nikdy to neni pragmaticky. rozrypavas mnoho tem naraz. ne neimponuju mi davy. ano lubilo sa mi rio. ne nebudem si ho uzivat. pre teba hotovy galimatias iste.
vsak rio to neni pre nas stare harpuny. je to pre mladych. co ja mam si co uzivat . take nezmysly. a mladi nech sa zidu a maju svoju agendu, co to ja to mam co …More
Janko ty proste na mna ideš prilis do detailov alebo prilis vseobecne, len nikdy to neni pragmaticky. rozrypavas mnoho tem naraz. ne neimponuju mi davy. ano lubilo sa mi rio. ne nebudem si ho uzivat. pre teba hotovy galimatias iste.
vsak rio to neni pre nas stare harpuny. je to pre mladych. co ja mam si co uzivat . take nezmysly. a mladi nech sa zidu a maju svoju agendu, co to ja to mam co komentovat.

nikaraguu ja som sem osobne doniesla jak kompletnu informaciu ked nikto nemal ani len sajnu ze tam sa zjavila PM. vsetko co okolo toho koluje som recyklovana ja, ale to mi neva, jasne. va mi to, ked mi okolo toho niekto zacne vysvetlovat, ale to zas ten druhy nemoze vedet. autorske prava ne ale iste privilegium ano. Nezosmiesnuj moju iniciativu, bud tej lasky.

garabandal bol na teba, lebo to je skratka halkova specializacia a vrchol duchovna. nikomu , ani jednemu nedovolim, aby prebral moje tezy v comkolvek a potom ma s nimi prisiel poucovat a tvaril sa , ze on mi ide nieco vykladat. to skatka neznesiem.