Clicks361

Rozpad manželství kvůli dětem?

Libor Halik
2
Video z r.2016 je pravdivé. Chybí však 1 veledůležitý detail, který nezmínili. Pokud muž chce sex bez ochoty mít s ženou další dítě. Čili když mu žena odmítala sex, kvůli péči o už narozené dítě, …More
Video z r.2016 je pravdivé. Chybí však 1 veledůležitý detail, který nezmínili. Pokud muž chce sex bez ochoty mít s ženou další dítě. Čili když mu žena odmítala sex, kvůli péči o už narozené dítě, děti, tak žena nemá tu vinu, kterou by měla, kdyby muž po ní chtěl sex a nebránil se současně jejímu otěhotnění a porodu-kdy ona chtěla další dítě. Vinu má VŽDY ten, kdo zabraňuje početí a porodu, protože nejstarší Boží přikázání má u nemnichů přednost. Odmítá-li muž (nemnich) plodit děti má VŽDY vinu. Odmítá-li muž prací v potu tváře střežit "ráj" (tj. manželku s dětmi, církev, národ, vlast, Zemi) má vinu. Muž nemá vinu, pokud za namáhavou práci zůstává chudým, protože nedostává od lidí spravedlivě, či vůbec zaplaceno. Stalo se např. tatínkovi sv. Bernadety Lurdské. Pak ho Bůh odmění zázrakem. Má-li žena větší zájem o sebe, než o mateřství, nebude spasena (1Tim 2,15). Sobeckost projevuje tím, že zabraňuje početí odpíráním sexu s manželem, či používá antikoncepci, nebo umělým potratem, či se o porozené děti odmítá starat a vychovávat je k pravdě a lásce. Muž má povinnost ukázňovat své vzpurné syny i silou (metlou), aby nebyli pyšní, líní, ulhaní. Muži ani ženě není od Boha dovoleno mít jen sex a nemít ochotu počít a porodit maximum dětí. Nemnich, nemniška svými činy odmítající zplodit, porodit, vychovat děti, odmítá Boha, který tvoří nesmrtelnou duši každého dítěte. Rodiče tvoří (plodí) smrtelné tělo dítěte. Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že dokonce i ta manželství, která ač byla uzavřena od 60. let 20. století v katolickém kostele před svědky, avšak od počátku vytrvale odmítala mít maximální počet dětí, tak nejsou od počátku manželstvími svátostnými (tj. nejsou obrazem nerozlučitelného vztahu Krista a pravé = plodné církve dle Efezským 5,32; 1 Korintským 7,10-11), ale jsou jen sexuálním vztahem 2 nekřesťanů (tj. odmítačů dětí), či křesťana s nekřesťankou (odmítačkou dětí), či křesťanky s nekřesťanem (odmítačem dětí, viz 1 Kor 7,12-16). Mnohodětná křesťanská manželství jsou svátostná, čili zrušitelná pouze fyzickou smrtí jednoho z páru. Pravděpodobně z málodětných křesťanských manželství jen ta manželství jsou svátostnými, kde rodiče ač nebránili početí, přesto podobně jako u neplodné Sáry a Abrahama zůstávali nechtěně neplánovaně dlouho bezdětnými. Židovská manželství v čase 1. Kristova příchodu nebránila početí, porození a výchově dětí. Byla proto před Bohem platná. Tehdejší izraelští muži však směli od časů Mojžíše propustit svou manželku, když na ní nalezli ohavnost. Co se ohavností původně myslelo, mi není přesně známo. Možná to byla neochota rodit děti v plodném věku. V době Ježíšově tehdejší vůdcové Izraele kněží i rabíni (saduceové, farizeové, herodiáni) však praktikovali a naučili to praktikovat celý národ, že když se jim zalíbila jiná, obvykle mladší žena, tak svou manželku propustili. Kristus to popsal slovy, že zhřešili nestydatým pohledem ve svém srdci a pak smilstvo a cizoložstvo zamaskovali tím, že své manželce formálně vytkli nějakou ohavnost, aby ji mohli legálně propustit a vzít si novou. Toto byl hlavní důvod, proč tehdejší Izraelité odmítli uznat Ježíše narozeného v Betlémě a vyrostlého v Egyptě a v Nazaretu, za Božího Mesiáše, Krista, ač všechny důkazy z Písma svatého svědčily pro něj. Raději ho pomluvili, označili ho raději za satanistického ulhaného čaroděje, který pomocí démonů uzdravuje, vymítá démony a křísí mrtvé. Avšak lžou druhým i sobě, protože dobře ví, že satan a démoni NEDOKÁŽOU vkřísit déle než 3 dny mrtvého jako byl Lazar. Mnozí z nich a jejich potomků se proto pak stali satanisty usilujícími dnes o světovládnou totalitu pomocí dobrovolně povinného čipovacího bankovnictví. Potomci Izraelitů a Židů budou osvobozeni z lživého pomluvení Ježíše Krista a jeho matky Panny Marie až v čase 3,5 leté světovlády Antikrista, kdy Antikristem popravení Enoch a Eliáš po 3 a půl dnech vstanou z mrtvých. (Zjevení 11,11-13)
-------------------------------------------------
Neopravovaný automatický transcript videa:
Tak kde začít že prostě mám s manželkou nějaký problémy tak nevím jak to řešit No prostě ráda naše manželství je nevím jestli se tomu dá říct opět manželství a ono to je spíš momentálně něco jako spolubydlení dvou kamarádů nebo něco v tom smyslu ----------------------------00:35.187--------------------------------------- uvozovka když jsme se vzali tak to období to bylo úplně to Nejkrásnější období co jsme měli já úplně nadšený jak se s Janou rozumím furt jsme někam Chodili jsme něco podnikali jsme se nasmáli Strašně jsme se nasmáli u sebe byli neuvěřitelná dvojka úplně nerozlučná a v posteli nám to taky úplně skvěle fungovalo Co to bylo fakt to bylo nádherné za pár let se nám narodila Sárinka a já jsem vůbec nechápal jak jeden chlap může být šťastný může mít všechno nádhernou zdravou holčičku krásnou ženu skvělou práci a kdy se to kdy se to zkazilo Já nevím asi s příchodem 2. dcery To se samozřejmě doma všechno s druhým dítětem úplně změní tak dvě holky dají zabrat že jo Takže holky se nastěhovali do ložnice Já jsem se z ložnice odstěhoval pryč protože jsem se potřeboval vyspat že jo musel jsem nějak prostě fungovat no a tři roky uplynulý jako voda a já furt spím na gauči v obýváku člověk se samozřejmě v roce někdy probudíš Já doufám že třeba Jana přijde se pomazlit a místo toho slyším jenom jak v ložnici spokojeně spí oddychu jí hrozně jsme se odcizili Jana se stará o holky vaří Já chodím do práce vydělávám Snažím se doma pomáhat tak to je v kostce náš život v kostce naše manželství jako je někdy se snažím přijít domů jako do než nějaký malý dárek vždycky jenom obejmu ale prostě ta Její reakce je taková vláčná ve stylu jako jo dobrý super že jsme koupil květinu dobrý ale moc na to nemám náladu bylo by lepší kdyby si pohlídat holky chvilku Jasně máme dvě nádherné zdravé děti které udělají obrovskou radost co jako skvělý co by jiní bezdetne za to dali ale já mám prostě jenom pocit že my jsme si z nich udělali takový jako bohy kterým budeme sloužit Já nevím jestli to jako v pořádku nebo není proto jsem tady--------------------------------------------------------------04:02.609 ----------------------------------------------------------------- když přijdou děti do manželství tak hodně věcí se změní najednou se vše začne točit kolem dětí ten důležitý a hlavní už není manžel a manželka ale jsou to jsou to právě děti a snadno se může stát že je takový vztah dříve nebo později přijde do nějaké krize dnešní threema proměna manželství a rodičovství budu bavit s mým hostem milenou mikulkou poradcem v oblasti mezilidských vztahů a výchovy Vítám tě chtěl bych se tě milovat zeptat v tom úvodním příběhu který jsme mohli slyšet tak nastala taková situace Do které se mnohé manželské páry dostanou děti se přestěhují do ložnice Manžel se odstěhuje z ložnice Dá se tomu vůbec nějak zabránit kdyby kdybychom dokázali vrátit čas co udělat jinak bych mohla vrátit něco to je teď asi přeměnila titulek a ne pro mě na manželství a rodičovství ale paralela Musí to spolu fungovat manželství a rodičovství není možné jedno zrušit a druhé druhé akcentovat ale rodičovství bez dobrého Máš ho stojí hodně obtížné Takže k tomu k té tvojí otázce Jsou situace Kdy potřebujete řešit bezpečí a vůbec takový jaký jsi confusing a že jí děti ale děda se fakt daří dobře tehdy když se-------------------------------------------------------05:38.754---------------------------------------------- Dokonce to má jako nejvyšší svůj zákon A jestliže vystrnadit jednoho z rodičů z místa které mu náleží pak se trošičku v tom partnerství zadělává na problém jak to jde řešit Jsou situace které opravdu lze vyřešit domluvu tím že když jsou děti malé tak jsou většinou v ložnici jsou v přítomnosti obou rodičů a takový ten servis okolo dětí by neměl zasahovat do fungování manželství partnerství to znamená i děti jsou hosté v ložnici rodičů a takhle to v podstatě funguje i během toho stárnutí třeba ve třech letech že jo že jakmile dítě potřebuje to přítomnost toho rodiče je dobré Pokud rodič k němu dochází do jeho místa dítě dostávalo do postele svých rodičů protože ať chceme Nebo nechceme malinko to evokuje tu prioritu to tu přednost To znamená že dítě zaujme Místo které si myslím že v této situaci mu opravdu nepatří ale aspoň to jakou mám zkušenost jenom ze svého života ale co vidím okolo sebe často začíná nemoci toho chudák a nemocný tak tak si vezmu do postele a A nebo ty maminky prostě aby to s tím kojení měli z naší v noci tak si to dítě vezmu k sobě a pak už je těžké to vracet zpátky k tomu vedou fakt dobré důvody objektivní důvody ale je velmi dobré vědět jestli to je přechodný stav nebo nám to řeší něco hlubšího-------------------------------------------------------07:16.908 --------------------------------------------------------- protože setkávám se i v rámci práce s klienty s tím že aby náhodou maminka nezůstala po rozchodu s partnerem sama tak vytvoří místo tak kdyby měl být partner vytvořit svému dítěti není sama ale to místo je obsazené a ono se to může stát opravdu i v de facto fungujícím vztahu ale je to něco co je potřeba hodně--------------------------------------------07:43.443 ----------------------------------------- děláme teď věc která ubližuje nejen nám ale i našim dětem protože Děti chtějí aby rodičům bylo spolu dobře A když vidí že to je dobře tak mají o starost míň ale pouze jednomu z těch rodičů jo jdeme tomu ten chlap Je nespokojený a tam manželka v tom nevidím problém prostě máme děti přece když chtějí být tady nebude mít. strkat někam jinam jak jak by se cítili a tak dále a a pro ní vlastně ty děti jsou jakoby ta priorita v tom v tom manželství a že to ten bývá opravdu v rámci narušení vztahu jedna z nejčastějších příčin proč jsme se začali jako partneři odcizovat že tam byl takový nesoulad v těch prioritách---------------------------------------------------------08:36.079 ------------------------------------------------------- a jeden ze zákonů fungování rodiny právě je zákon pořadí rodiče mají přednost před dětmi i když to zní revolučně a nebo nějak nepochopitelně Děti jsou v rodině právě proto že rodiče vytváří zázemí a tehdy se cítí bezpečně i v podstatě mohou být dětmi Pokud ti dospělí fungují jako dospělý takže jestli tam je-----------------------------------------------------09:02.472 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jsem si že komunikace je jedním ze základních prvků jak si to vyjednat abychom se měli zachované to pořadí a to místo které nám patří času se stane že se rodina moc neplánuje tedy příchod dětí že oni tak nějak přijdou Jo najednou žena je těhotná Co udělat Proto nebo vidíš v tom nějaký problém Asi určitě--------------09:33.827 ---------------------------------------------- ty dva lidé se Rozhodnou tak budeme mít děti a připravíme se na to a a ty Děti přijdou nějak plánování a nebo nebo bych to měl ti problém když to tak nějak přijde jako blesk z čistého nebe Blesk z čistého nebe trvá 9 měsíců ještě já myslím že to je v rámci adaptace na novou životní situaci docela dobrá doba pokud------------------------------------------------09:55.154 ------------------------------------------------------- připravit až tak úplně nejde připravit se na to co to bude obnášet a ten život s tím miminem ale rozhodně se dá pracovat na tom jak to budeme dělat My dva když se budeme cítit nějak jakože odstrčení jak ti to mám říct jak já mám říct že teď jsem unavená Toto si myslím že je období přípravy na které s sebou nese právě i v prožívání společné prožívání těhotenství protože je to nová situace rozhodně co život rodiny ovlivní a já si myslím že to stojí za to zůstat pořád z manželství i když přibylo rodičovství jak se díváš třeba na to protože kolikrát jsem slyšel Když člověk chce řídit auto tak musí do autoškoly musí udělat testy už se to všechno naučit Když chci dítě nemusím vůbec nic a to s tím říkají No děti často vychovávají------------------------------------------10:53.092 ------------------------------------------------------------------ lidé kteří by Vůbec si děti třeba mít ani neměli jak se díváš na nějaké takhle předmanželské nebo předmanželské přes rodičovské nějaké semináře setkání kurzy většinou žil na to třeba slyšeli dekry to až tak nepotřebuji ale máš nějakou zkušenost s tím zkušenost mám vlastní když jsem čekala první dítě---------------------------------------------11:17.139 -------------------------------------------------------- několik teorii jak to budu dělat skvěle když jsem měla tři děti žádná teorie moc neplatila takže já si myslím že to je otázka jakéhosi jakési zralosti a otevřenosti tomu že já docela zastávám názor že děti jsou školitelé rodičů protože rozhodně nám život změní rozhodně jsme poté jiný než jsme byli před ním---------------------------------------------------------------------11:47.093 ------ A jestli je možné se opravdu na něco připravit vám z těch kurzu pro rodiče tak jsou postoje a to je taková ta odpověď na otázku Proč proč děti potřebují abychom se jich dotýkali Proč potřebuji aby rodiče byly v souladu proč by měli mít režim po tom jak to budeme dělat už je otázka ke konkrétní situaci-----------------------------------12:08.044 ------------------------------------------------------------- vyhovuje oběma v tom páru A jak to udělají Co třeba s takovou tou motivací A proč vlastně Chtějí děti takže jsem se setkal s tím že žena třeba řekla no tak já mám strach aby mě ten můj chlap odešel neopustil tak a nebo obráceně muž k ženě tak tak si to pojistím tím dítětem to asi není úplně šťastný co-------------------------------------------12:31.814 ---------------------------------------------------------------------- několika dětmi které byly v roli lepidla a ty děti to přesně cítí a oni jsou jakoby roztažené a obětuji se aby mohli ty dva spojit a nežijí až tak úplně svůj život Jo a myslím si že je škoda Pokud pokud rodiče řeknu tohle použijí pro Tohle dítě není to jeho role a zatěžují to to stejně třeba bývá i když--------------------------------------------------------------13:01.389 ------------------------------------------------------------ a děti to že Usmířili jsme se a budeme pojistíme to dítětem ty děti velmi velmi brzo vycítí že jejich role je propojovat spojovat obětovat tu svojí bezstarostnost ve prospěch rodičů Takže je to docela nezáviděníhodná role Jak se díváš na otázku jedináčků v rodině Samozřejmě je to rozhodnutí každého-----------------------------------------------------------13:28.156 ------------------------------------------------------------ není na tom Pšenička tvého když se někdo rozhodne chce jedno dítě ale vidíš že třeba z hlediska toho toho dítěte a pokud to je lepší tak v čem když má třeba bráško nebo ségru a rozhodně se dostává do kontaktu s vrstevníky a už přes to sourozeneckou jakousi řadu dostává nějaké nové podněty jak fungovat--------------------------------------13:50.843 ---------------------------------------------------------------------- vrstevnický to nemají až tak úplně dobře protože na ně soustředěná obrovská pozornost i dřív když bylo 10 děti tak se ta pozornost fakt jako rozumí ale měla Dokonce se učili jedni druhých a bylo to příjemné a to co je současné době takové hodně tím negativním prvkem tak je strach o dítě dítě velmi dobře--------------------------------------------------14:16.256 ----------------------------------------------------------------------------- přitom když je na něho koncentrovaná veškerá pozornost a i veškerý strach že v podstatě se dostává do situace která ho může paralyzovat pro život takže já jsem třeba zastáncem že 3 akorát tam se totiž že musí vytvářet koalice a a proti koalice a to je výborná výborná cesta do života co jsem Ilona udělat Proto--------------------------------------------------------------14:40.388 -------------------------------------------------- rodičovství děti manželé ty partneři zůstaly těmi partnery těmi manžely aby ty děti a ne převálcovali co co třeba proto může udělat nejdřív se k němuž je z mého pohledu muž tam hraje právě takovéto bezpečí a to co může udělat on pro svoje děti je že milují jejich maminku a jak to dává najevo to už je-------------------------------------------15:05.703 ----------------------------------------------------------- jedinečné že každý má nějaký citlivější jazyk náklonnosti na co slyší ale rozhodně žena která se stará o děti chce vědět že to dělá dobře že dělá maximum toho co je možné že s ním a pořád toho svého partnera jako přitažlivého imponující ho aby to byl člověk který je pro ní důležité protože velmi často se--------------------------------------------------------15:28.904 ---------------------------------------------------- právě do situace že že ztratí místo Ti lidé já jeden o druhého Takže jak to místo vrátit zpátky a existují takové drobné údržbové mechanismy které může iniciovat muž nebo žena a jsou to velmi drobné věci které třeba znamenají že teď si spolu sedneme na 10 na 15 minut a děti můžou být okolo nás ale ne-----------------------------------------------------------15:54.734 ------------------------------------------------------- pořady na opečovávání na nějaký servis Nyní mám tě jako toho koho potřebuji nějakým způsobem vedle sebe když může muž na ženě s něčím pomoct Je to velmi příjemné a dokonce si myslím že to co žena velmi ocení když nehodnotí jejich práci nebo její práci jo když žena na mateřské dovolené To je trošičku-------------------------------------------16:19.440 ----------------------------------------------- dovolená protože ono to fakt dovolená není a já když projevy uznání a v podstatě i jakousi vděčnost že mě to hodně dodá nejenom sebevědomí ale takový pocit prospěšnosti se setkávám se dost často s tím že ženy říkají Já jsem jenom na mateřské dovolené co to je jenom jenom znamená že mám 24 hodin službu----------------------------------------------16:45.220 ---------------------------------------------------------------------- v týdnu ve všech možných oblastech a protože to rodičovství a mateřství dává docela záběr Tak věřím tomu že ženy velmi často ocení když dostanou takovou propustku na chvilku uvolnit se trošičku odfouknout relaxovat a potom je toho manžela ocení že vlastně má pro ně pochopení a za stranu toho co manželka------------------------------------------------------17:13.771 -------------------------------------------------------- může rozhodně si myslím že je dobré když si musí uvědomit nebo když si uvědomí že ho nevymění za děti že mu dává najevo a na ty jsi tady pro mě ten ten první ten velký a já stojím o to s tebou trávit aspoň nějaký krátký čas Chci být pro tebe přitažlivá zase nějaké tady tyhle ty věci které souvisí právě s tím-----------------------------------------------17:37.907 -------------------------------------------- Milena Skins ten rámci toho manželství který opravdu to rodičovství dostává do jiné polohy a co se stalo že to žena na té mateřské dovolené jen tak utahaná že už na toho manžela Nemá čas a chce si možná jenom jenom se vyspat a možná je to právě o tom že když ten manžel trošku pomůže V něčím pak ta žena nemůže--------------------------------------------------18:01.766 ------------------------------------------------- Já si myslím že vůbec není na závadu když opravdu nabídne jenom Opři se o mě a trošku trošku Vydechni ne naposledy ho trošku si odpočiň protože Znamená to že sdílíme stejný proces a já tě chci být oporou a nemusí to být Žádné velké věci jenom takové to naladění se na Rytmus který je náročný pro---------------------------------------------------18:21.692 ----------------------------------------------------- Dají se do toho ne do toho vztahu nebo určitě dají ale jakým způsobem třeba můžou pomoct prarodiče dědeček s babičkou aby aby ten vztah těch jejich děti byl fajn jestli Ale pokud jsou k dispozici Na požádání o té těchto mladých protože to co zase ten vztah manželství může udržovat tak jsou chvilky pro dva------------------------------------------18:48.595 ---------------------------------------------------- je fakt že když jsou děti maličké tak málo Kdy se můžou u toho u toho u té péče o děti vystřídat s někým dalším ale to co tam hraje roli tak jen umět si naplánovat že třeba jednou za 14 dnů na večer půjdeme někam spolu a David Procházka nebo jít si někam zaplavat zkrátka aby ty aktivity společné------------------------------------------------19:11.453 --------------------------------------------------------------------- a k tomu to sobotní lepší sourozenci přátelé prarodiče je skvěle když můžou prarodiče pomoc s něčím co to je rodině pomůže v tom pracovním procesu té rodiny Já jsem třeba hrozně oceňovala když mě maminka žehlila prádlo protože to bylo to bylo hodně hodně velká pomoc byla tématem proměny manželství--------------------------------------------------19:33.622 ------------------------------------------- Já věřím že to pro nás i pro diváky bylo užitečné Díky rodičovství je krásné poslání a myslím že Důležité nezapomínat na to že pro mě tím nejdůležitějším nejsou děti ale moje partnerka Myslím si že když děti uvidí lásku tatínka a maminky že si odnesou do svého života Něco velmi důležitého pro svoji budoucí--------------------------------------------20:14.170 ------------------------------------------------------------- a já se někde přečetl že na ty děcka úplně žárlím jako ona se prostě jsem a mazlí a já se vlastně dobrý jenom na to Vydělávání peněz na to chození do práce já se prostě zpátky svojí ženu a chce zpátky do své postele Tak nic když se nám narodila první dcera Bylo mi 24 a pokud byste se mě zeptal jestli se narodil--------------------------------------------------20:40.372 ---------------------------------------------------- pak se s ní musím říct že nebyl myslím si že na rodičovství se tak úplně připravit nedá miminko jsme chtěli ale chyběla nám osobní zkušenost vzpomínám si že když jsem někde viděl zlobivé dítě tak jsem přesně věděl jako otec jak bych si s ním poradil jak bych ho srovná pak se nám narodily naše dcery a něco se--------------------------------------------------------21:00.293 ---------------------------------------------------- Začal jsem vidět svět úplně jinýma očima stává se že že při narození dítěte se ve vztahu něco změní najednou partner je tu proto aby pomohl přinesl umyl převalil Mě se moc líbí ta myšlenka že manžely jsme po celý život ale rodiči pouze jeho malou část. Z toho také vyplývá co je důležité a na co jsi--------------------------------------------------21:26.923 ---------------------------------------------------------------------- Zkusme na to nezapomínat.
slowan
Můžu mít otázku? Ten kdo tohle psal: kolik má dětí (pakliže není mnich) ?

A potom, kde se píše, že z manželství musí vzejít MAXIMALNI počet dětí? Já četl "ploďte a množte se a naplňte Zemi"!
Jsem ženatý pravoslavný kněz a s manželkou máme 6 dětí. Plníte-li Boží přikázání "ploďte a množte se a naplňte Zemi", tak díky tomu, že žádným způsobem nebráníte početí, ani nezabíjíte počaté děti, pak máte pro vás maximální počet dětí. Pro @slowan