Pozretia85

Keith Moore - Moc jazyka 7.

Rapture
učme sa správne hovoriť, lebo našé slová majú moc