Jazyk

Zobrazení
757
Biskup Athanasius Schneider v klášterním kostele ve Vyšším Brodě

Gloria.tv 7 6
10. června 2018, Biskup Athanasius Schneider z Astany (Kazachstán) oslavuje v klášterním kostele ve Vyšším Brodě pontifikální Mši svatou a udílet svátost biřmování.
Liturgista
Ne eminence ale excelence pane Joseph