Jazyk

Pozretia
572
❄ Svätý Mikuláš ❄

stjako1000 6 18
❄ picture ❄ Saint Nicholas ❄ 📝 ** 🆘 Prekladač Google ((translation - insert text)) 👼 📝 ** 1. V dolinách keď za večera stíchne zvonov hlas, z neba na zem keď pozerá prvej hviezdy jas. … Viac

Napísať komentár …
Rita 3
sehr schön
ertzt sa to páči. 
Gestas sa to páči. 
Gestas
Sehr schön
ertzt sa to páči. 
Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen sa to páči. 
Zedad
I pred naše príď okienko dávny svätec náš,
deťom naším teš srdiečka, jak najlepšie znáš
.