Jazyk

Pozretia
644
12. Zastavenia v duchovnom živote - P. Ľubomír Stanček, CM