Clicks2.9K

Pohľad kňaza na Tradičnú Latinskú a na Novú omšu

vladinko0
164
Otec Peter CAROTA popisuje svoju skúsenosť s Tradičnou Latinskou a Novou omšou. Spracované podľa www.traditionalcatholicpriest.com/…/priests-view-la…More
Otec Peter CAROTA popisuje svoju skúsenosť s Tradičnou Latinskou a Novou omšou.

Spracované podľa www.traditionalcatholicpriest.com/…/priests-view-la…
ľubica
Máme-li soudit po ovoci, jeví se reformy II. vatikánského koncilu jako katastrofa. Benedikt XVI. dále analyzuje vztah mezi výměnou staré Mše za novou a problémy v Církvi:

„[Ale] vyděsil mne zákaz starého misálu, neboť něco takového se za celé dějiny liturgie ještě nestalo…. Právě vydaný zákaz misálu, který po celá staletí kontinuálně rostl od sakramentářů staré církve, vnesl do dějin liturgie …More
Máme-li soudit po ovoci, jeví se reformy II. vatikánského koncilu jako katastrofa. Benedikt XVI. dále analyzuje vztah mezi výměnou staré Mše za novou a problémy v Církvi:

„[Ale] vyděsil mne zákaz starého misálu, neboť něco takového se za celé dějiny liturgie ještě nestalo…. Právě vydaný zákaz misálu, který po celá staletí kontinuálně rostl od sakramentářů staré církve, vnesl do dějin liturgie zlom, jehož důsledky mohly být jedině tragické…. Byla stržena stará budova a za použití starých stavebních plánů postavena jiná, ovšem z velké části z materiálu, z něhož byla budova dosavadní…. [Ale] že byl [nový misál] postaven jako novostavba proti narostlým dějinám, tyto dějiny zakázal, a tím způsobil, že liturgie již nebyla živým růstem, nýbrž produktem učené práce a juristické kompetence, to nám mimořádně uškodilo. Nyní totiž musel vzniknout dojem, že liturgie se „dělá“, že není ničím předem daným, nýbrž něčím, co leží v oblasti našeho rozhodování. A potom je zase logické, že se neuznávají učenci či nějaký centrální úřad jako jediný nositel rozhodování, nýbrž že si nakonec chce každá „obec“ vytvořit svoji liturgii. Jenže kde je liturgie takto vytvořená, tam nám už nemůže darovat to, co by mělo tvořit podstatu jejího daru: setkání s mystériem, které není naším produktem, nýbrž je naším zdrojem a pramenem našeho života…. Jsem přesvědčen, že církevní krize, kterou dnes prožíváme, spočívá do značné míry v rozpadu liturgie, která je někdy dokonce koncipována tak, etsi Deus non daretur, že v ní již vůbec nezáleží na tom, zda Bůh je a zda k nám promlouvá a zda nám vyslyší. Jestliže se však v liturgii již neobjevuje společenství víry, světová jednota církve a jejích dějin, mystérium živého Krista, kde se potom ještě církev projevuje ve své duchovní podstatě? Pak oslavuje obec jen sebe samu, ale to se nevyplatí.“

www.tedeum.cz/…/uvahy-konvertit…
ľubica
Hovoríme teda: "Ale pácham ťažký hriech, keď nejdem na omšu?" Nie na túto omšu! Nezaväzuje pod trestom ťažkého hriechu. Nikdy nie sme nútení urobiť skutok, ktorý má tendenciu oslabovať našu vieru. To nie je možné. Boh nás nemôže nútiť ani nenúti urobiť takýto skutok. Na druhú stranu, mámezávažnú povinnosť urobiť všetko, čo je možné, aby sme navštívili omšu sv. Pia V., katolícku omšu. Tu povinn…More
Hovoríme teda: "Ale pácham ťažký hriech, keď nejdem na omšu?" Nie na túto omšu! Nezaväzuje pod trestom ťažkého hriechu. Nikdy nie sme nútení urobiť skutok, ktorý má tendenciu oslabovať našu vieru. To nie je možné. Boh nás nemôže nútiť ani nenúti urobiť takýto skutok. Na druhú stranu, mámezávažnú povinnosť urobiť všetko, čo je možné, aby sme navštívili omšu sv. Pia V., katolícku omšu. Tu povinnosť zostáva, nie však pre nový rítus, ktorý je takmer protestantský. Naopak, existuje povinnosť neísť.
Vyviňte úsilie ísť raz za mesiac a choďte 300 km, ak je to nutné, aby ste navštívili katolícku omšu! Ako na misiách, navštevovali sme našich veriacich v Afrike trikrát do roka.
celý článok:

rexcz.blogspot.sk/…/arcibiskup-lefe…
asharat likes this.
ľubica
Nemám tradičnú omšu v okolí, idem na novú - Arcibiskup Lefebvre odpovedá!

Odporúčam knihu od Sallerona, dávať ju čítať ľuďom, ktorí váhajú a tak hovoria "Ale my poznáme kňazov, ktorí sú statoční, ktorí sú dobrí a ktorí sa snažia slúžiť ho dobre atď…”

Prečítajte si ju! Uvidíte! Je to o NOM ako takom! Nie je to o kňazovi, ktorý ho slúži. Nie je to preto, že ho slúži zbožne, alebo o čomkoľvek, …
More
Nemám tradičnú omšu v okolí, idem na novú - Arcibiskup Lefebvre odpovedá!

Odporúčam knihu od Sallerona, dávať ju čítať ľuďom, ktorí váhajú a tak hovoria "Ale my poznáme kňazov, ktorí sú statoční, ktorí sú dobrí a ktorí sa snažia slúžiť ho dobre atď…”

Prečítajte si ju! Uvidíte! Je to o NOM ako takom! Nie je to o kňazovi, ktorý ho slúži. Nie je to preto, že ho slúži zbožne, alebo o čomkoľvek, že sa nový obrad pôsobením kňaza nejako zmení. Je zjavné, že tento nový obrad bol vytvorený len preto, aby nás priblížil k protestantom! To je definitívne! K tejto veci si tiež znovu prečítajte článok otca Boyera v doplnku Katolíckeho teologického slovníka.

Ako viete, otec Boyer bol uznávaný muž, vysoko ctený v rímskych kruhoch a medzi učiteľmi. Napísal dlhý článok o ekumenizme, veľmi dobre podložený dokumentami odvolávajúcimi sa na citácie niektorých výrokov pápeža Pavla VI. požadujúce, aby sme išli tak ďaleko, ako je to možné v potláčaní všetkého, čo môže protestantom vadiť v našich obradoch, samozrejme s výnimkou toho, čo by mohlo byť v rozpore s Vierou.

Ja však ale nechápem, ako môžeme zmeniť texty našej omše a obmedziť ich, bez toho aby sme nepoškodili Vieru? To je nemožné! Omša je všetkým! Keď raz odstránime to, čo obťažuje protestantov, ako môžeme povedať, že nič nevezmeme Viere? Vzájomne si to odporuje. Sú to neuveriteľné príkazy, a doslova to píše otec Boyer.

Ľudia sa nás stále pýtajú na tieto otázky: "Nemám omšu svätého Pia V. v nedeľu, ale je tu omša slúžená kňazom, ktorého dobre poznám, svätým mužom, nebolo by teda lepšie ísť na omšu tohto kňaza, aj keď je to nová omša , ale je slúžená so zbožnosťou, namiesto aby som sa zdržal novej omše? "

Nie! To nie je pravda. Pretože tento rítus je zlý. Je to otrávený rítus! Pán Salleron to tu hovorí veľmi dobre: "Nie je to voľba medzi dvoma rítusmi, ktoré by boli dobré! Je to voľba medzi katolíckym rituálom a rituálom prakticky blízkym protestantizmu! "Poškodzuje našu Vieru, katolícku Vieru!

Neprichádza teda do úvahy povzbudzovať ľudí, aby chodili na omšu v novom ríte, pretože pomaly, dokonca bez toho, aby si to uvedomili, skončia ako ekumenici! Je to divné, ale je to tak. To je fakt. Opýtajte sa ich potom na otázky ohľadom ekumenizmu, ohľadne toho, čo si myslia o vzťahoch s inými náboženstvami, a uvidíte! Všetci sú ekumenici.

Čo sa týka kňaza samotného, skutočnosť, že slúži túto omšu a slávi ju stále, dokonca bez premýšľania o čomkoľvek, o jej pôvode alebo o tom, prečo bola vytvorená, on aj ľud ktorý sa jej zúčastňuje, sa mení na ekumenikov. A keď sa ich pýtame na ekumenizmus, ich odpoveď bude: "Ale samozrejme! Môžeme byť spasení vo všetkých náboženstvách, to je jasné!”To je nová omša, NOM.

Môžeme sa však eventuálne z dôvodov, ako sú spísané v kánonickom práve o pravoslávnych obradoch, zúčastniť NOM pasívne. U svadby, pohrebu rodičov alebo podobných vecí, kde sa cítime povinní byť prítomní a nemôžeme urobiť inak, zúčastňujeme sa pasívne. Neprijímame Sväté prijímanie, nezúčastňujeme sa omše, robíme to zo slušnosti voči ľuďom, ktorí sa jej zúčastňujú. To sú podmienky už spomínané v kánonickom práve, starom kánonickom práve. Ale navštevovať ju ako náhradu za nedeľnú omšu, to určite nie. To je lepšie zostať doma a čítať si [náboženskú literatúru, modliť sa ruženec, breviár, pobožnosti, modlitby z misála a čítania na nedeľu] a ísť raz za mesiac [na tradičnú omšu].

Vyviňte úsilie ísť raz za mesiac a choďte 300 km, ak je to nutné, aby ste navštívili katolícku omšu!
Ako na misiách, navštevovali sme našich veriacich v Afrike trikrát do roka. Nemohli sme urobiť viac! To bol priemer. Neznamenalo to, že sú zlí kresťania. Nedalo sa to urobiť inak.

Hovoríme teda: "Ale pácham ťažký hriech, keď nejdem na omšu?" Nie na túto omšu! Nezaväzuje pod trestom ťažkého hriechu. Nikdy nie sme nútení urobiť skutok, ktorý má tendenciu oslabovať našu vieru. To nie je možné. Boh nás nemôže nútiť ani nenúti urobiť takýto skutok. Na druhú stranu, mámezávažnú povinnosť urobiť všetko, čo je možné, aby sme navštívili omšu sv. Pia V., katolícku omšu. Tu povinnosť zostáva, nie však pre nový rítus, ktorý je takmer protestantský. Naopak, existuje povinnosť neísť.

Som trochu prekvapený. Niekedy dostávam veľa žiadostí o konzultáciách od našich kňazov, ktorí sú na priorátoch, a niektorí sa ma pýtajú: "Čo by mal človek odpovedať osobe, ktorá hovorí, že nemôže mať omšu sv. Pia V. a ktorý verí, že má povinnosť ísť na omšu v novom rítu slúženú dobrým kňazom, serióznym kňazom, ktorý ponúka všetky záruky takmer svätosti? "Nechápem ale ako to, že na to nevedia odpovedať sami! Nedôjdu záveru sami a cítia sa zaviazaní opýtať sa na to mňa. To je neuveriteľné! Vidíte teda, stále existujú niektorí, ktorí váhajú. To je neuveriteľné!

zdroj: rexcz.blogspot.sk
asharat and one more user like this.
asharat likes this.
vladinko0 likes this.
4 more comments from ľubica
ľubica
Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád, opakoval svoji výzvu ke všem kněžím, aby opět slavili mši svatou tváří směrem k východu, nikoliv k lidu, a to počínaje 1. nedělí adventní 2016.
www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Chaos a profanizácia liturgie
www.youtube.com/watch
ľubica
Pontifikálna omša v Košiciach: 24.7.2016 Nedeľa (12.00-15.00) -KLIKNI Pozývame všetkých katolíkov, ktorým nie je viera iba príveskom, zvlášť katolíkov, ktorí nechodia a nepoznajú tradičnú omšu, aby okúsili ovocie tejto krásy, kde sa Bohu bude vzdávať najvyššia možná česť a úcta - príďte na omšu na ktorej vyrástli svätí

vladinko0 likes this.
ľubica
Pre Bratislavu a okolie bude tradičná svätá omša pri sviatku Svätého Cyrila a Metoda v Marianke, dňa 5. júla 2016 o 20.00 hod. Všetci katolíci sú srdečne pozvaní, zvlášť tí, ktorí pravú katolícku omšu na ktorej vyrástli všetci svätí nepoznajú…

Čítať ďalej: Pozvánka na Svätú tradičnú omšu v Marianke
vladinko0 likes this.
vladinko0
ľubica likes this.
poli75
vladinko0 , pýtali sme sa každeho knaza len raz , aj dekana len raz, ale knazi sa obmienaju tak sa stale pýtame , lebo može prísť niektorý zapálený pre trident, nemam chodiť na novu omšu , takže nemám chodiť na žiadnu? Ked sa nesluži trident , nedeľnu platnosť si plnim aj pri novus ordo, treba sa veľa modliť a postiť za knazov , veľke veci sa budu diať už čoskoro
Mária D and one more user like this.
Mária D likes this.
ľubica likes this.
vladinko0
poli75 Ak kňaz raz nechce slúžiť Tradičnú omšu, tak ho ani nepresviedčajte, aby ju slúžil. Stačí, že ukážete záujem o takúto omšu a nič viac. Ak budete stále dobiedzať, dosiahnete opak. Prvoradá je modlitba a prinášanie obety na tento úmysel. A hlavne nechodiť na Novú omšu. Tým najlepšie ukážete, po čom túžite.
poli75
mne sa naopak všetci knazi , ktorých som sa pýtal , vyhovaraju , že taku omšu neslužia a ani nebudu služiť, vyhovaraju sa , že latinčinu ich veľmi už v seminaroch neučia, niektorí ani len nevedia , čo je to za omšu, pýtaju sa , že či tá za dušičky a pod, chcel by som vedieť , kde tento knaz služi, či nema prekážky u predstavených , u biskupa a pod, dokonca aj dekana sme sa pýtali , tak povedal , …More
mne sa naopak všetci knazi , ktorých som sa pýtal , vyhovaraju , že taku omšu neslužia a ani nebudu služiť, vyhovaraju sa , že latinčinu ich veľmi už v seminaroch neučia, niektorí ani len nevedia , čo je to za omšu, pýtaju sa , že či tá za dušičky a pod, chcel by som vedieť , kde tento knaz služi, či nema prekážky u predstavených , u biskupa a pod, dokonca aj dekana sme sa pýtali , tak povedal , že vas mladých len láka ta mystika , ale ta omša je to isté ako novus ordo takže načo sa vraciať k staremu
Caesar
slniecko
Doverný priatel papeza Montiniho (Pavlus VI) v r. 1996 v priamom rozhlasovom vysielaní povedal, ze papez si protestantizáciu omse vyslovene prial, chcel, aby bola ako posledná vecera, aby bola, ako to bude mozné, ako omsa kalvínská.

Pavol VI dokonca priznal k svojmu dobrému priateľovi Jean Guitton, že jeho úmyslom pri zmene omši bolo, aby bol protestant .

Jean Guitton (intímne priateľ…More
slniecko
Doverný priatel papeza Montiniho (Pavlus VI) v r. 1996 v priamom rozhlasovom vysielaní povedal, ze papez si protestantizáciu omse vyslovene prial, chcel, aby bola ako posledná vecera, aby bola, ako to bude mozné, ako omsa kalvínská.

Pavol VI dokonca priznal k svojmu dobrému priateľovi Jean Guitton, že jeho úmyslom pri zmene omši bolo, aby bol protestant .

Jean Guitton (intímne priateľ Pavla VI) napísal: "Zámerom Pavla VI s ohľadom na to, čo sa bežne nazýva [New] Mass, bolo reformovať katolícku liturgiu takým spôsobom, že by mal takmer zhodné s protestantskú liturgie. Tam bol s pápežom Pavlom VI ekumenický úmysel odstrániť, alebo aspoň opraviť, alebo aspoň na relaxáciu, čo bolo príliš katolík v tradičnom slova zmysle v hmote a, opakujem, aby sa katolíckou omšu bližšie k Calvinist Mass. "[5]

Pavol VI odstránil to, čo bolo príliš katolícka vo omši, aby omša protestant služba.

"The intention of Paul VI with regard to what is commonly called the Mass, was to reform the Catholic liturgy in such a way that it should almost coincide with the Protestant liturgy - but what is curious is that Paul VI did that to get as close as possible to the Protestant Lord's supper... there was with Paul VI an ecumenical intention to remove, or at least to correct, or at least to relax, what was too Catholic, in the traditional sense, and, I repeat, to get the Catholic Mass closer to the Calvinist Mass." - Jean Guitton
Paweł VI ze swoim „przyjacielem” Jeanem Guittonem:
marucha.files.wordpress.com/…/pawel_vi_jean_g…
Novú omsu Bugnini vymyslal spolu s protestantskými pastormi: ktorí pomáhali navrhnúť novú omšu boli: Drs. George, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith a Thurian.

Cardinal Stickler says Protestants created New Mass! www.youtube.com/watch
ľubica likes this.
slniecko
Zakernostou pre posledne časy je sekta luteranov zriadena satanom . Bola vybudovana len na odstranenie sviatosti oltarnej . A luteranske praktiky su zavadzane nenapadne od 2 vat koncilu. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí:
tŕnie likes this.
ľubica
pekne a jednoducho vysvetlené... ... kiežby bolo na Slovensku viac kňazov, ktorí by sa naučili slúžiť TLO.... ako je to vo videu spomenuté že slúžením TLO sa u kňaza mení pohľad na celé kňazstvo! vdaka za videjko+
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Caesar likes this.