Język

Wyświetlenia
5,7 tys.
Św. Andrzej Bobola (Widzialne i Niewidzialne)

PolskaRacjaStanu 1
Św. Andrzej Bobola ukazał się w 1819 r. w Wilnie o. Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi, który w swych modlitwach polecał Andrzejowi zwłaszcza sprawę niepodległości Polski. Pewnego wieczoru, … Więcej