Jazyk

Pozretia
371
Zjavenie Kráľovnej pomoci, hora Boričky, 3. júna 2018

Coburg 1 4
Prvonedeľná púť v Dechticiach

Napísať komentár …
Zedad
Modleme se a prosme o pokoj ve světě a modleme se za sebe navzájem.