Jazyk

Pozretia
499
Zjavenie Kráľovnej pomoci, hora Boričky, 3. júna 2018

Coburg 2 4
Prvonedeľná púť v Dechticiach
Zedad
Modleme se a prosme o pokoj ve světě a modleme se za sebe navzájem.