Clicks7.2K

FRANCISZEK - FAŁSZYWY PROROK - NISZCZYCIEL KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

ŚW.FILOMENA
11
ŚW.FILOMENA
Proszę zobaczyć - Watykan wprowadza ohydę, krzyż w nowej formie - na którym przedstawiony jest łeb bestii. (Głowa kozła, przez satanistów używana jest do wyśmiania ofiary Chrystusa - Baranka Paschalnego) - JEZUS CHRYSTUS: Zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie. Ta nowa ohyda nie będzie opierać się na prostym krzyżu. Będzie ona natomiast dyskretnie odwzorowywać łeb bestii.