Jazyk

Pozretia
38
Inflácia, Inflace, Inflation, Inflazione, Infláció, Інфляція, Инфляция, Πληθωρισμóς 2018

Misko3
Na vlašských orechoch je vidno princíp nenápadnej inflácie, ktorá sa neustále deje po celom svete celé dejiny ľudstva… Inflácia, Inflace, Inflation, Inflazione, Infláció, Інфляція, Инфляция, Πληθωρισ… Viac