Pozretia56

Keith Moore - Moc jazyka 10.

Rapture
O moci našich slov - 10. časť: budeš nariaďovať