Clicks1.1K

JEDNOTA (slovenský dabing)

zchnks
JEDNOTA (slovenský dabing) Pravda je pro všichni jediná! Starobylé klíče – znalosti o Jednotě a Smíření všech lidí. Jaký je jediný zdroj všech náboženství? Co spojuje všechny duchovní znalosti v …More
JEDNOTA (slovenský dabing)
Pravda je pro všichni jediná!
Starobylé klíče – znalosti o Jednotě a Smíření všech lidí. Jaký je jediný zdroj všech náboženství?
Co spojuje všechny duchovní znalosti v jejím základu? Praktická zkušenost poznávání s ŽIVOTODÁRCEM.
Unikátní prapůvodní informace o Duchu Svatém, jeho významné role v duchovním vývoji jak člověka, tak i celého lidstva.
Co pred námi skrývá systém a jak nad ním zvítězit?
Jak najít mír v sobě, jak přijít ke smíření člověka s Bohem a člověka s člověkem?
Islám, křesťanství, buddhismus, jaká pravda spojuje světová náboženství a pravé věřící?
Jak najít ŽIVÉHO BOHA? Jak čerpat a hromadit sílu Ducha Svatého? Jak v sobě oddělit mrtvé od živého?
Jak najít sebe skutečného? Jedinečná zkušenost sebeuvědomění a hlubokých pocitů spojení s duchovním světem.
Epochální pořad, měnící osudy lidí, národů a celého lidstva.