Język

Wyświetlenia
5 tys.
Męka Jezusa Chrystusa (do kontemplacji)

Polska Narodowa
"Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką … Więcej