Clicks336

Svědectví o umírání a kdy se i papež mýlí

Skutky 10,1-5+34-11,4+15-18; Evangelium sv. Jana 4,5-7+16-19+39-42. Galatským 2,11-14. My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na II. vatikánském …More
Skutky 10,1-5+34-11,4+15-18; Evangelium sv. Jana 4,5-7+16-19+39-42. Galatským 2,11-14. My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na II. vatikánském koncilu od Tvých přikázání a zákonů. [6] Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všemu křesťanskému lidu. [7] Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba – nám všem katolíkům, obyvatelům Říma a celé Církvi...Více: rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…
Public domain
Samson1
apredsasatoci likes this.