Clicks2.5K

† Čo je potrebné a čo sa nemusí

Všetky meditácie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu utorok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 23 - 26 | Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo …More
Všetky meditácie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu utorok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 23 - 26 | Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!"