Język

Wyświetlenia
441
ks. Piotr Natanek - 24.01.2019r

Ahael 1 3
fartuszniak
Cytat z powyższego kazania Księdza Natanka:
"Dusze czyśćcowe są naszymi przyjaciółmi.
Jest to szczególna łaska, skoro Bóg je tu posyła do naszych ludzi, są tak blisko nas, czyli pocieszę was - musi to być wiara.
W łasce Boga musi być tu skuteczność modlitwy, że ci one przychodzą.
W tym miesiącu żebraków było siedmiu, co przyszło błagać na kolanach o modlitwę.
Zaskoczył mnie Pan Prezydent Lech …
Więcej