Jazyk

Zobrazení
248
Kard. Duka s 19 biskupy: Sv. Panno Maria přijmi celý náš národ do svého vlastnictví, ochraňuj nás

Libor Halik 3 2
Na Velehradě 5.7.2018 v 11,13 řekl i v přítomnosti politiků Čunka, Klausové i Kalouska do ČT2 TV: Chceš jako Maria hledat dobro druhých, přinášet jim Krista a nasadit se pro jejich věčnou spásu? … Více

Napsat komentář
henta
Jen pohleďte jak se kál i s lidem král David:
2Samuelova 15....

30 David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal, hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal.

A vy ČBK pokání nepotřebujete?
Stačí se ukrýt za sukně Madony
a vesle hřešit a svádět lidi na
širokou cestu?
henta
Jakže to bude s těmi co se v pravdě kají
/žijí pokáním/ a ti co jsou k pokání neteční?
a náboženství mají jako námezdní dělníci, kteří
nepotřebují Svatého Ducha???
zde: Ez 9,3....
3 Tu se přenesla sláva Boha Izraele z cheruba, na němž spočívala, k prahu domu. Hospodin zavolal muže oděného lněným šatem, který měl na bedrech písařský kalamář,
4 a poručil mu: "Projdi středem města, středem Jeruz…
Více
henta
Bez opravdového pokání není
návratu k milosti Boží.