Jazyk
02:44

Kard. Duka s 19 biskupy: Sv. Panno Maria přijmi celý náš národ do svého vlastnictví, ochraňuj nás

Na Velehradě 5.7.2018 v 11,13 řekl i v přítomnosti politiků Čunka, Klausové i Kalouska do ČT2 TV: Chceš jako Maria hledat dobro druhých, přinášet jim Krista a nasadit se pro jejich věčnou spásu? … Více
Napsat komentář
Tomislav
Vláda, která se postaví proto metropolitovi, zdaňováním církevních restitucí, nutně padne. Babišova vláda schvaluje komunistické zločiny jako daňově výhodné pro stát.
henta
Jen pohleďte jak se kál i s lidem král David:
2Samuelova 15....

30 David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal, hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal.

A vy ČBK pokání nepotřebujete?
Stačí se ukrýt za sukně Madony
a vesle hřešit a svádět lidi na
širokou cestu?
henta
Jakže to bude s těmi co se v pravdě kají
/žijí pokáním/ a ti co jsou k pokání neteční?
a náboženství mají jako námezdní dělníci, kteří
nepotřebují Svatého Ducha???
zde: Ez 9,3....
3 Tu se přenesla sláva Boha Izraele z cheruba, na němž spočívala, k prahu domu. Hospodin zavolal muže oděného lněným šatem, který měl na bedrech písařský kalamář,
4 a poručil mu: "Projdi středem města, středem Jeruz…
Více
henta
Bez opravdového pokání není
návratu k milosti Boží.