Language
Write a comment
N0B0DY.SK
Pekná pieseň a zvláštne video
www.youtube.com/watch
22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.
N0B0DY.SK
"Hudba je (liek) na trápenie duše."
Horácius