Clicks455

Ks. Prof. Guz: Uchwale 447 senatu USA. Jaką strategię ma diabeł?

Libor Halik
6
10.5.2019 Co je v církvi ( Text celého zasvěcování České republiky PM Fatimské z 7.10.2017 ) nezanikne - je nepřemožitelné. Co v církvi nebude, satan zničí. 00:19:15.812 Państwo, w świetle klasyczne…More
10.5.2019 Co je v církvi ( Text celého zasvěcování České republiky PM Fatimské z 7.10.2017 ) nezanikne - je nepřemožitelné. Co v církvi nebude, satan zničí. 00:19:15.812 Państwo, w świetle klasycznej myśli są dwa zewnętrzne źródła oddziaływania nadzieje świata. Jedno źródło nazywa się Bogiem objawionym w Jezusie z Nazaretu jako prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowieku i to jest pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny prawdziwy Stwórca bytu całej rzeczywistości i jego i jej prawdziwy tez Zbawiciel i odkupiciel. Ale drodzy państwo znamy też drugie zewnętrzne spoza świata tego widzialnego kosmosu źródło oddziaływania na ludzkość nie tylko na Polskę katolicką, lecz także na ludzkość. 00:20:17.429 i cały wszechświat i tym drugim niestety ale negatywnym w przeciwieństwie do pana Boga objawionego w Jezusie Chrystusie źródłem różnych działań jest upadły duch czyli diabeł i ja mam wrażenie A to jest takim tematem, tak jakby rysem naszego tematu zapowiedzianego na nasze spotkanie tutaj dzisiaj wieczorem
00:20:50.259
że w 1989 roku wielu z nas Polaków i katolików uległo takiej iluzi, która polegała wówczas na tym że skoro w jakimś tam sensie oddziaływanie wschodniego komunizmu z Związku Radzieckiego zostało ograniczone czy zniwelowane, to wtedy Polska staje przed taką przestrzenią ideową zupełnie wolną od jakiejkolwiek negatywności
00:21:41.275
pamiętajmy kochanie państwo że takiej przestrzeni ani czasowej a nie tej szeroko pojętej nie ma. Dlatego że diabel aż do momentu zakończenia dziejów świata czyli dziejów stworzenia, czyli do dnia ostatecznego ma swój obiektywnie realny wpływ na wszystkich i wszystko
00:22:14.134
w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej myśli, w każdym akcie ludzkiej pamięci, czy woli, czy wyobraźni, czy naszej cielesności. I dlatego też w tym niedocenieniu, i w tym przeliczeniu się polskości katolickiej w 89 roku i w latach następujących po roku 89 upatruje w prawdziwej genezy tych dramatów w której dzisiaj popadamy raz po raz.
00:22:52.745
Jesteśmy chyba jako Polacy i katolicy głównie zaskakiwani rozmiarem tych dramatów, które dla mnie są najprostszą wypadkową tamtej iluzji, w którą nas bardzo sprytnie wprowadzono. Bo Polacy nie spontanicznie ulegli tej iluzi. Tylko ta iluzja została sfabrykowaną,
00:23:26.652
żeby uśpić Polaków w ich trzeźwości duchowej i także i w tej trzeźwości z pozycji łaski. I tutaj kochani i państwo wiemy doskonale, że ponieważ pan Bóg objawiony w Panu Jezusie jest prawdziwym Stwórcą. Dlatego prawdziwą Polską możemy być tylko i wyłącznie wtedy, w sferze naszej szeroko pojętej twórczości,
00:24:04.350
czy szeroko pojętej egzystencji, kiedy będziemy w najściślejsze sposób współpracowali z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. I w ten sposób uchronimy się najskuteczniej od jakichkolwiek form ingerencji upadłego ducha anielskiego, anioła światłości, czyli satana w
nasze polskie jestestwo.
00:24:40.937
A zatem nic się w dziejach świata nie zmieniło. Z jednej strony absolutnie doskonałym źródłem naszego istnienia i inspiracją dla wszystkich łask, i ojczyzną wszystkich łask, jest Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Ale tylko w wykładni urzędu nauczycielskiego kościoła opartego na Świętym apostole Piotrze i jego następcech.
00:25:15.545
A z drugiej strony nic się nie zmieniło. że ostatecznym źródłem negatywności, tak że aż po ten odmieniony przez pana Arkadiusza i znane nam wszystkim Polakom w dzisiejszych dniach i czasech jest diabeł. Tego musimy być swiadomy.
00:25:39.408
I teraz co czyni Bóg. Pan Bóg żeby mieć realną możliwość pomocy dla nas, stworzył nam zupełnie uporządkowaną wspólnotę dzieci Bożych, nazwaną Kościołem Świętym, jednym Katolickim i Apostolskim.
00:26:01.448
A zatem, jeżeli chcemy szukać przestrzeni, czy źródeł mocy, czy bezpieczeństwa, to tylko w granicach wyznaczonych strukturą Kościoła Chrystusowego znajdziemy to wszystko czego pozytywnie poszukujemy.
00:26:26.938
Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kochanie państwo, diabeł od momentu zaistnienia buduje swój świat, który nazywamy słusznie antykościołem. Czyli a na czym polega jego budowa antykościoła?
00:26:56.114
Ten antykościół szatana żyje tylko z dekonstrukcji Kościoła prawdziwego. Bo diabeł jest największym pasożytem. On nadużywa bytu, którego nie jest twórcą. Począwszy od swojego własnego a skończywszy na każdym zniewolonym przez niego skutecznie bycie.
00:27:25.014
Dlatego kochanie państwo znowu. Nic się nie zmieniło od momentu ustanowienia kościoła na świętym apostole Pietrze przez pana Jezusa Chrystusa jego wcielonego z Niepokalanej Matki Najświętszej Maryi kościoła Syna Bożego, który zakłada kościół i kościół święty, kochani to jest jedyna bezpieczna Arka.
00:27:58.103
Polska jako Polska niestety nie może być przez nas uznana za bezpieczną arkę. Tak jak żadna przestrzeń we wszechświecie, w sensie geograficznym, nie może być uznana za naszą najprawdziwszą ojczyzną.
00:28:19.042
Nawet żeby kochanie była to nasza rodzinna ojcowizna. I każdy, kto ma doświadczenie własnej rodziny, wie, że jeżeli jego rodzina nie stanie się członkiem rodziny dzieci Bożych, czyli kościołem, to jest skazana na przegraną.
00:28:43.256
Dlatego też kochani baczmy na to, żeby Polska była kościołem. Bez wejścia Polski w kościół, wszystko co nie stanie się jako Polska kościołem, zostanie kochanie państwo przez upadłych duchów zmiecione z powierzchni ziemi.
00:29:16.002
Nie ma racji bytu. Bo Pan Jezus tylko zachowanie bytu obiecał kościołowi. Czyli tylko ten, kto stanie się członkiem kościoła, tylko to kochani ma pewną nadzieją na ocalenie.
00:29:43.912
Nawet żeby tak jak Świętemu Stanisławowi biskupovi i męczennikowi zadano materialnie śmierć ciała, to ta śmierć ciała, niedosięgła jego istoty bytu.
00:30:00.634
Innymi słowy, przekładając to na Polskę, każdy kto chciałby Polsce, która staje się kościołem Chrystusowym zadać śmiertelny cios, jest skazany z góry na porażkę.
00:30:16.494
I proszę się żadnych z tego typu zagrywek nie obawiać. Bo one dla Polski, która jest kościołem nie mają większego znaczenia. Ale pod warunkiem. I zobaczycie państwo, że następne dni i tygodnie będą nam pokazywać,
00:30:43.036
że jedynym azylem nadprzyrodzonym dla bytowości na świecie jest Chrystusowy kościół. Innego azylu człowiek Ziemi nieposiada. Bo go nie ma.
00:31:03.462
A zatem my wiemy, że szatan istnieje tylko po to, żeby struktury kościoła od papieża poprzez kolegium biskupów jako następców apostołów ich pomocników czyli duchowieństwo zakonne i diecezjalne, klasztory, lud Boży i struktury hierarchii kościoła i wymiar sakramentalny kościoła, to wszystko jest kochani poddawane przez szatana totalnej dekonstrukcji.
00:31:47.270
Ale czy Szatan ma możliwość zdekonstruowania kościoła? Nie ma. Szatan może tylko poszczególne dzieci kościoła zniewolić, i niektóre wymiary, na przykład Polski, która staje się kościołem zniewolić.
00:32:12.588
Ale Polski, która jest kościołem, szatan nie potrafi dosięgnąć. Bo wtedy musiałby być przynajmniej równie wszechmocny, jak Pan naszego kościoła, czyli Chrystus, Bóg Ojciec i Duch święty.
00:32:30.916
A takim, na nasze cudowne ziemskie wiekuiste szczęście duchem wszechmocnym diabeł nie jest. A zatem kochanie państwo rozumiemy, że bytowość człowieka w takiej architekturze naszego istniena czyli we wpisaniu we spólnotę Bożą, którą nazywamy kościołem, tutaj człowiek ma pełne gwarancję zarówno w wymiarze naturalnym jak i nadprzyrodzonym.
00:33:15.631
Czyli co to znaczy? Kiedy pytam jako człowiek w jakiej rzeczywistości ja się mogę rozwijać najdoskonalej jako człowiek? O tą rzeczywistością kochani jest kościół Chrystusowy. I w kościele Chrystusowym Bóg Stwórca i Odkupiciel wszystko co my wnosimy jako prawdziwe dobre piękne prawe sprawiedliwe pełne miłości czy nadziei, to wszystko drodzy państwo jest przyjęte przez Boga.
00:34:04.458
Pan Bóg jest taki cudowny, że chociaż mógłby działać bez nas, po stworzeniu nas tego nie czyni. Lecz szanuję, respektuje to wszystko kim my w prawdzie, w prawie, w sprawiedliwości, w miłości, w szeroko pojętym ładzie natury jesteśmy.
00:34:39.669
Czyli jeżeli możemy mówić o prawdziwej ojczyźnie dla bycia człowiekiem w porządku natury, znówu kochanie państwo, nie jest Polska - ta naturalna geograficzna, tylko Polska jako członek kościoła Chrystusowego.
00:35:00.311
Czyli najwspanialszą gwarancją dla polskiej natury, łącznie kochanie państwo z naszym majątkiem narodowym, czy osobistym, czy rodzinnym. Najwspanialszą gwarancją jest poświęcenie naszego majątku narodowego Chrystusowi w kościele Jego.
00:35:28.936
To co nie zostanie poświęcone przez kościół w Polsce jako Polske Chrystusowi, to nam zabiorą. Albo nas z tego okradną. Bo my wobec mocy tego świata nie jesteśmy, drodzy państwo, w stanie nawet jednego palca u naszej jednej ręki ocalić. To nam diabeł jest w stanie w każdym momencie zabrać. Ale w momencie, kiedy będziemy mądrymi katolikami Polakami i poświęcimy nasz majątek narodowy z naszimi polami, lasami i jeziorami na Pomorzu tam tym wspaniałym nad Bałtykiem i w innych częściach naszej ojczyzny z rzekami, z naszymi złożami naturalnymi. My dlatego, kochani państwo, jako Polacy to drżymy o ten majątek narodowy nie dlatego, że inni są tacy mocni.
00:36:51.178
Tylko dlatego, że my chcemy jako Polacy to zachować dla naszej Polski. Ale nie taki był cel Boga stwórcę przi stwarzaniu Polski.
00:37:08.538
Bo nasz majątek narodowy, którego na imię Polska, jest przecież z natury swojej przeznaczony dla Boga. I w akcie poświęcenia naszego majątku narodowego Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, złożyliśmy go w najbezpieczniejszym sejfie, jaki jest dostępny na Zemi i w niebie.
00:37:38.439
Tam już żadna ręka tego majątku dosięgnąć nie potrafię. Dlatego, kochani, bądźmy mądrzy w tym okresie, kiedy niektóre środowiska żydowskie chcą nas okraść.
00:37:56.790
Znam przysługującego majetku. Oni nie będą w stanie tylko wtedy tego uczynić, kiedy my Polacy zrozumiemy naturę tego majetku.
00:38:15.324
że on w pierwszej linii nie przynależy do Polski, tylko do Boga. Bo Pan Bóg jest właścicielem Polski. Dlatego powinniśmy być mądrzy w tych dniach. I w pierwszym rzędzie dążyć do narodowego poświęcenia i narodu i majątku naszego narodowego Bogu.
00:38:44.218
Zanim zaczniemy protestować na przykład przeciwko uchwale 447 senatu USA. Więc zauważamy, kochani, że diabeł, jaką strategię ma diabeł?
00:39:10.286
Dokonać dekonstrukcji natury Polski i świata......
Libor Halik ustawa 447 jest elementem wojny hybrydowej wypowiedzianej Polakom celem zagrabienia majątku narodowego i okupacji Polski, realizowanej z pomocą zdrajców III RP we władzach. Zdaniem świętego Tomasza z Akwinu wojna sprawiedliwa: musiała być prowadzona w obronie ojczyzny lub w celu wyzwolenia okupowanego terytorium, musiała mieć na celu pokój, nie mogła rodzić poważnego zła, atakują…More
Libor Halik ustawa 447 jest elementem wojny hybrydowej wypowiedzianej Polakom celem zagrabienia majątku narodowego i okupacji Polski, realizowanej z pomocą zdrajców III RP we władzach. Zdaniem świętego Tomasza z Akwinu wojna sprawiedliwa: musiała być prowadzona w obronie ojczyzny lub w celu wyzwolenia okupowanego terytorium, musiała mieć na celu pokój, nie mogła rodzić poważnego zła, atakujący musiał ograniczyć zakres stosowanej przemocy.
Błogosławiony Bronisław Markiewicz (3.5.1863) "..Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli …More
Błogosławiony Bronisław Markiewicz (3.5.1863) "..Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień b ó j b e z k r w a w y. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami." Proroctwa dotyczące Polski @Rafał_Ovile @ELOHIM. @W obronie Tradycji Kościoła @Radek33 @Doktor wiee @mk2017 @szuirad1
Ks. Guz mówi o niezbędności intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na króla Polski ! 00:41:59.432 A wydaje mi się, że chociaż mamy pewne akty poświęcenia Polski za sobą, że wciąż mamy pewne manko w tym obszarze. że takie całościowe poświęcenie Polski, choćby w wymiarze naszej natury nie miało jeszcze miejsce. Hovoří o nutnosti nastolení Pána Ježíše Krista jako krále Polska. @Rafał_Ovile
Chodzi o to aby za poświęceniem szedł wysiłek.. ora et labora... ponieważ łaska buduje na naturze, nie poza nią.
Czy to szatan chce nam ukraść terytorium czy żydzi z pomocą pis jako jego narzędzia? Czy Ksiądz prof. Guz uważa, że nasz wysiłek w porządku naturalnym dla obrony majątku narodowego ma się zredukować do aktu duchowego? Więc jak ocenić wysiłek polskich męczenników z wielu pokoleń katolików i nie katolików Polaków walczących w obronie terytorium i suwerenności Polski? I radę Świętego Ignacego …More
Czy to szatan chce nam ukraść terytorium czy żydzi z pomocą pis jako jego narzędzia? Czy Ksiądz prof. Guz uważa, że nasz wysiłek w porządku naturalnym dla obrony majątku narodowego ma się zredukować do aktu duchowego? Więc jak ocenić wysiłek polskich męczenników z wielu pokoleń katolików i nie katolików Polaków walczących w obronie terytorium i suwerenności Polski? I radę Świętego Ignacego Loyoli (odzwierciadlającej kompozycję natury duchowej i cielesnej człowieka) "Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie."