wda
wda

Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego

Czyje to kazanie?
Gdzie można zdobyć więcej kazań tego księdza?