TerezaK
TerezaK
882

Petrvs Romanvs Fidelis 4.srpna 2022

Laudetur Iesus Christus. Jedna je Cirkev Kristova a druhá je satanova... Zdroj: fb Petrvs Romanvs Fidelis
TerezaK
1763
11:00
Hermenegild
Prvú augustovú nedeľu si uctievame Boha Otca.
TerezaK
1693
Zveme tě na globální křižácké modlitební setkání Ježíš lidstvu, které se uskuteční 6. srpna 2022 v sobotu v 15:00 hodin přes ZOOM Přihlašujte se zde: Welcome! You are invited to join a webinar: Glob…More
Zveme tě na globální křižácké modlitební setkání Ježíš lidstvu, které se uskuteční
6. srpna 2022 v sobotu v 15:00 hodin přes ZOOM
Přihlašujte se zde: Welcome! You are invited to join a webinar: Global Crusade of Prayer session, Theme MOTHER OF SALVATION - SALVATION SOULS MONTH (with Live Translation). After registering, you will receive a confirmation email about joining the webinar.
Tématem celého tohoto měsíce je MATKA SPÁSY – MĚSÍC ZÁCHRANY DUŠÍ.
Mnoho, mnoho, lidí ve světě buduje moji vzácnou armádu. Modlitbou, osobním utrpením a šířením mého Slova budou zachraňovat duše. Čím silnější bude má armáda v zachraňování duší, tím menší dopad bude mít trest. (Ježíš, 23. července 2011)
Toto globální křižácké modlitební setkání Ježíš lidstvu bude v angličtině. Živí překladatelé budou k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, čínštině, polštině, vietnamštině, kantonštině, indonéštině a albánštině. I když váš jazyk nebude …More
02:52
TerezaK
Čím silnější bude má armáda v zachraňování duší, tím menší dopad bude mít trest. (Ježíš, 23. července 2011)kNIHA PravdyMore
Čím silnější bude má armáda v zachraňování duší, tím menší dopad bude mít trest. (Ježíš, 23. července 2011)kNIHA Pravdy
TerezaK
142.1K

Norsko!

31. července 2022 Command Ashtar Planets
David Michael Emeth
Proč překrucuješ Písmo? Jaké mocnosti pekelné? Kdes to vzala, nešťastnice? 😐❓ Luk 21:26: "Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází …More
Proč překrucuješ Písmo? Jaké mocnosti pekelné? Kdes to vzala, nešťastnice? 😐❓
Luk 21:26: "Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí."
I v řeckém originálu je "nebeské":
LUK 21:26: "ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται."
Nebe není peklo, a peklo není nebe... 🙂❗
12 more comments
TerezaK
13489

🔔

💧💧SKLIDÍTE, CO JSTE ZASILI ~ JSTE PŘIPRAVENI? Angela Lynne, 2.srpna 2022 (přijato 5. května 2022) REAP WHAT YOU HAVE SOWN ~ ARE YOU READY? - Angela Lynne - 444 Prophecy News Musím s tebou …
David Michael Emeth
Co Nibiru, už přiletěla? 😉
TerezaK
Prosím, komentáře k tématu nebo hodnotné příspěvky, děkuji.
11 more comments
Nejlepší voják speciálních sil o Nibiru - Příběhy odtamtud (weebly.com) špičkový voják speciálních sil o nibiru Nejlepší voják speciálních sil na Nibiru - Příběhy odtamtud (weebly.com) Nejlepší voják…More
Nejlepší voják speciálních sil o Nibiru - Příběhy odtamtud (weebly.com)
špičkový voják speciálních sil o nibiru
Nejlepší voják speciálních sil na Nibiru - Příběhy odtamtud (weebly.com)
Nejlepší voják speciálních sil na Nibiru

8/4/2022
0 Komentáře
John Moore poprvé bojoval proti terorismu v roce 1967. Bojuje s tím dodnes. Pěší hlídka ve Vietnamu, v noci, sám, hledal teroristické nástražné pasti. Hledal teroristické bomby ve svém džípu a viděl, co se stalo s těmi, kteří je nenašli.
J.R. odlétal 57 bojových misí (jako člen posádky) nad Vietnamem a Kambodžou, mnoho z nich bylo zasaženo nepřátelskou palbou. John se připojil k Zeleným baretům ve Fort Bragg, kde trénoval invazi na Blízký východ. Dělal také tajné studie teroristů ze Středního východu pro speciální jednotky. Speciální operace, tajné operace, psychologické operace, tajné operace, sledovací operace, bodyguard pro vedoucí pracovníky a hvězdy jako velvyslanec Alan Keyes, Jane Fonda (Jan zpočátku odmítl úkol. Poté, co se dozvědě…More
weebly.com

Top Special Forces Soldier on Nibiru

John Moore first fought terrorism in 1967. He is still fighting it today. Walking patrol in Vietnam, at night, alone, he searched for terrorist …
TerezaK
Keď sa Niburu približuje k Zemi, nebezpečné osvetlenie, na ktoré sa nedá pozerať, rozjasní oblohu. Znamenia pripravujú cestu
TerezaK
Navíc tato zpráva obsahuje úžasné, nové informace o tom, co musí být „smyslem vize“, ale která není obsažena ve vizi samotné. Poté, co naše Paní …More
Navíc tato zpráva obsahuje úžasné, nové informace o tom, co musí být „smyslem vize“, ale která není obsažena ve vizi samotné. Poté, co naše Paní dala Lucii svolení sepsat vidění, Lucia říká:
„Cítil jsem, jak je můj duch zaplaven tajemstvím světla, kterým je Bůh, a v Něm jsem viděl a slyšel: hrot kopí jako plamen, který je oddělen, dotýká se osy země a chvěje se: hory, města, města. a vesnice s jejich obyvateli jsou pohřbeny. Moře, řeky, mraky překračují své hranice, zaplavují a tahají s sebou ve víru domy a lidi v počtu, který nelze spočítat. Je to očištění světa od hříchu, do kterého je ponořen. Nenávist, ctižádost, vyprovokovat destruktivní válku. Poté, co jsem pocítil, jak se mi rozbušilo srdce, v duchu mi tichý hlas řekl: „Časem jedna víra, jeden křest, jedna církev, svatá, katolická, apoštolská. Ve věčnosti, nebe!' Toto slovo „Nebe“ naplnilo mé srdce mírem a štěstím takovým způsobem, že jsem si, téměř aniž bych si toho byl vědom, dlouho opakoval:
(Tech.překlad z angličtiny, přelo…
More

BRZY UNESU SVÉ DĚTI, NAPLNÍM JE SVOU MILOSTÍ.

VLOŽENO NA4. srpna 2022 Carbonia 03.08.2022 (* 09.03.08-22) Brzy unesu své děti, naplním je svou milostí. Láska a mír vám, mé milované děti. Hle, nadešel čas našeho setkání, vše je připraveno, …

Adoratio + Benedictio SS. Sacramentum + Sancta Missa Latina (05/08/2022-A) - YouTube

TerezaK
Trevignano Romano, 3. srpna 2022 Drahé požehnané děti, děkuji vám, že jste zde a odpověděli na mé volání ve vašem srdci. Děti, radujte se z příchodu…More
Trevignano Romano, 3. srpna 2022
Drahé požehnané děti, děkuji vám, že jste zde a odpověděli na mé volání ve vašem srdci.
Děti, radujte se z příchodu Ježíše, otevřete svá srdce, já jsem zde, abych do vašich životů vnesl lásku a připravil vás na nejkrásnější den, podívejte se na mého Ježíše přicházet na obláčku z nebe.
Věřte v Krista Ježíše, jedinou hlubokou Lásku a Vykupitele.
Milované děti, buďte připraveny a já vás postavím do první řady, abyste si užili ten zázrak.
Mé děti, milujte a chvalte Ježíše, svého Spasitele, který přijde, aby vám dal zemi očištěnou od zla, aby vám dal zemi, kde bude vše nové.
Žehnám vám nyní ve jménu Nejsvětější Trojice, Amen.
Dnes na vás padne mnoho požehnání, svědčte!! Maria Madre mia Maria Madre mia | Facebook
TerezaK
36

Mt 18

3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. A asi neprojdeme ani těžkostmi, které na svět přicházejí, pokud se nebudeme na vše dívat …
TerezaK shares from TerezaK
1627
Litánie k Duchu Svätému -hudba +text LITANIE K DUCHU SVATÉMU Příslib Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie 1. Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem 2. …More
Litánie k Duchu Svätému -hudba +text
LITANIE K DUCHU SVATÉMU
Příslib Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie
1. Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2. Odstraním překážky, které ti zabraňují zdokonalit se
3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím chránil od hříchu
4. Setrváš na cestě ctnosti
5. Poznáš dobře svoje nedostatky 6. Dostaneš sílu vymanit se z hříšných návyků 7. Upevním v tobě víru, naději a lásku 8. Vysvobodím tě z hmotné bídy 9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a vzájemné lásce 10. Kdo chce pomoct svému bližnímu, známému ze zlých návyků, musí se modlit tyto litanie denně půl roku
Ranní modlitba Věčný Otče, obětujeme Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitbu a všechno, co dnes naplní můj den ve spojení Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky skrze Pannu Marii, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli, milovali za spásu duší. Příslib Ducha Svatého Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo je dá …More
06:02
TerezaK

🔔

🔥❤ KONEČNÉ /ZÁVĚREČNÉ VAROVÁNÍ Triple Grace, 31.července 2022 Log into Facebook Povolávám Mou armádu do akce a upozorňuji národy. Toto je KONEČNÉ VAROVÁNÍ PRO SVĚT, BABYLON A CÍRKVE... …
TerezaK
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI Angela Lynne, 2.srpna 2022 (přijato květen 2022) UPCOMING EVENTS - Angela Lynne - 444 Prophecy News Dcero, mám pro tebe…More
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Angela Lynne, 2.srpna 2022 (přijato květen 2022)
UPCOMING EVENTS - Angela Lynne - 444 Prophecy News
Dcero, mám pro tebe slovo, které chci sdílet. To je velmi vážná věc. UDÁLOSTI, které se chystají, MNOHÉ ŠOKUJÍ. Všichni věří, že Amerika bude opět prosperovat. Bude to krátká doba, ale nejprve přijde VELKÉ ZNIČENÍ. Připravuje se další PLANDEMIE, aby zasáhla vaše břehy a zbytek světa. MNOZÍ KE MNĚ BUDOU V TÉTO DOBĚ KŘIČET. Někteří ve vzteku, strachu a nevěře, když si mysleli, že budou uchváceni, než se něco takového stane. NĚKTEŘÍ BUDOU volat a hledat MĚ pro odpovědi V POKÁNÍ, abych se nad nimi a jejich dětmi smiloval.
Toto ještě není čas, kdy Můj hněv skončí. Hodně z toho, co PŘICHÁZÍ, je NEPŘÍTEL. Můj úhlavní nepřítel, LUCIFER. Již mnoho let biji na poplach prostřednictvím mnoha proroků, že Moje ruka ochrany byla odstraněna. Pro mnohé to bude VELMI SMUTNÁ DOBA, ale je potřeba PROBUDIT SPÍCÍ OVEČKY. To zahájí VELKÉ PROBUZENÍ. V kterém Moje dcera Angela bude …More
TerezaK
NA MÝCH KŘÍDLECH SLÁVY Whitney Eslick Manuel, 2. srpna 2022 On My wings of GLORY - Whitney Eslick Manuel - 444 Prophecy News „Piš, piš, dcero …More
NA MÝCH KŘÍDLECH SLÁVY
Whitney Eslick Manuel, 2. srpna 2022
On My wings of GLORY - Whitney Eslick Manuel - 444 Prophecy News
„Piš, piš, dcero Mého srdce, piš těm, kdo slyšeli Mé volání. Napiš těm, kteří PŘINESOU NEJVĚTŠÍ ÚRODU, JAKOU KDY SVĚT POZNAL. Doručena bude do Mých rukou Mými dětmi, které milovaly MĚ, a ne prostá potěšení, které má život na této zemi poskytnout. Získali větší jmění a trpělivě čekali na Mou vůli a touhu, abych mohl obývat každý kout jejich života – života, který Mi byl vydán. Vzácná oběť, oběť, po které velmi toužím.
Nyní je ČAS VĚTŠÍHO TESTOVÁNÍ. Neboj se, JÁ JSEM S TEBOU. Moje ÚTĚCHA a Můj POKOJ z vašich srdcí a myslí během této doby neodejdou. NA ZEMI přicházejí VELKÉ ZKOUŠKY.. POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST, v níž je možné ODEVZDAT SE MI NEBO ZAHYNOUT. Vytrpěl jsem dlouhé čekání na své vlastní, aby si Mě nakonec vybrali před Mým nepřítelem. Jak dlouho jsem to měl nechat pokračovat? MÉ DĚDICTVÍ BUDE MOJE. Nebude dáno jinému. Nechci žádné srdce, které je dáno …More
2 more comments
Bylo by docela vhodné, aby přispěvatelé respektovali charakter stránek, pokud jim není něco jasné, ohledně nauky sv.Církve, posunou se duchovně mnohem více, když se pokorně zeptají

Připomínka účelu stránek, dle jejího vlastního znění

Gloria.tv je nezisková mezinárodní katolická sociální síť a platforma pro sdílení videí / zpráv. Řídí se katolickou naukou a angažuje se pro: zachování, podpora a šíření katolické církve, její …
Laco Bajzo
Urobili ste tu z toho čistú psychiatriu :)

I messaggi della Madonna nel Mondo

DOSTAŇTE NÁS ODSUD ZJEVENÍ O OČISTCI Z ÚST OČIŠŤUJÍCÍCH SE DUŠÍ MYSTIČCE MARII SIMMĚ (Rozhovor s Nicholasem Eltzem) 20- OKULTISMUS (část třetí) Maria, mohou ztracené duše ublížit živým? Ano, …
TerezaK
malý exorcismus: Zříkám se všech Zlých duchů a prosím Tě, Pane Ježíši, rozkaž Satanovi a jeho Zlým duchům, aby se Ti podřídili, aby nás opustili, …More
malý exorcismus: Zříkám se všech Zlých duchů a prosím Tě, Pane Ježíši, rozkaž Satanovi a jeho Zlým duchům, aby se Ti podřídili, aby nás opustili, naši duši, náš dům, naši rodinu, a nikdy více se k nám nevraceli. Rozkaž Zlým duchům vraždy, sebevraždy, války, úzkosti a zoufalství, beznaděje, aby opustili toto místo, naše města, naše národy, naši Zemi. A zaplav nás, prosíme, Duchem Svatým, svou láskou ! Pane, Ježíši, prosím, Rozkaž Zlým duchům arogance, sobectví, pýchy, zloby, nenávisti, nelásky, aby opustili toto místo, naše města, naše národy, naši Zemi. A zaplav nás, prosíme, Duchem Svatým, svou láskou ! Amen.
TerezaK
FATECI USCIRE DI QUI RIVELAZIONI SUL PURGATORIO DALLE STESSE LABBRA DELLE ANIME PURGANTI ALLA MISTICA MARIA SIMMA (Intervista di Nicholas…More
FATECI USCIRE DI QUI
RIVELAZIONI SUL PURGATORIO DALLE STESSE LABBRA DELLE ANIME PURGANTI ALLA MISTICA MARIA SIMMA
(Intervista di Nicholas Eltz)
20- L'OCCULTISMO (terza parte)
Maria, le anime perdute possono fare del male ai viventi?
Si, aggrediscono le persone sulla terra, specialmente i membri delle loro famiglie. È un fenomeno molto diffuso in questi tempi. Alcuni dicono che l'Inferno sia mezzo vuoto perché le milizie di Satana hanno invaso il mondo. Io lavoro, prego e vado in pellegrinaggio con un esorcista che ha dovuto intervenire più volte per impedire a queste anime dannate di attaccare i loro discendenti. Questa è una spiegazione molto valida della natura criminale di certe famiglie. Un nonno dannato, con tutto l'odio che ha dentro di sé, facilmente indurrà il nipote a condurre il suo stesso tipo di vita. Solo un esorcista molto forte potrà spezzare questa catena di comportamenti. Non funzionano da deterrenti efficaci né la prigione e neppure la pena di morte; …More
One more comment

Maria Madre mia

O Číně... 🙏🙏🙏 Roman Trevignan 10/05/22 „Modlete se za Japonsko a Čínu, aby zmírnily bolest, kterou způsobí. "" " Roman Trevignan 8/02/22 "Synové, Západ rozpoutá válku proti Rusku a Číně, tyto …
TerezaK
BLESKOVÝ PROVOZ – NALÉHAVÉ – ČÍNA NAVÁDÍ **JADERNÉ** ICBM HAL TURNER 02 AUGUST 2022… Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) nyní aktivně …More
BLESKOVÝ PROVOZ – NALÉHAVÉ – ČÍNA NAVÁDÍ **JADERNÉ** ICBM
HAL TURNER
02 AUGUST 2022… Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) nyní aktivně přesouvá mezikontinentální balistické rakety s jaderným hrotem (ICBM) v provincii Fujian poblíž Tchaj-wanu. Tyto rakety mohou dosáhnout Spojených států. To vše kvůli konfrontaci mluvčí Nancy Pelosiové, která vstoupila na Tchaj-wan, když jí Peking řekl, že nemůže.
Zdroj: Zjevení podle Jána
2 more comments
05:00
TerezaK
407

🔔

🔥❤„MÁ SLOVA SE VE VAŠICH DNECH NAPLNÍ“ Susan O’Marra, 30.května 20222 Log in or sign up to view Držela jsem toto slovo měsíc, jak jsem čekala na Pána. Nyní je čas! Pán mi tato slova slyšitelně …
TerezaK
155

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JONU LEARYMU 26. července 2022 (sv. Joachim a sv. Anna)

"Můj lide, podobenství o rozsévači se týká soudu duší. Každá duše si svůj konečný cíl vybírá z vlastní vůle. Všichni budete mít poslední šanci obrátit své životy ve věřící, pokud se dožijete Mého …

PROKLETÍ

- Don Roberto Liani K vytvoření kletby potřebujete podklad, na kterém můžete pracovat, což může být loutka představující danou osobu, její fotografie atd., ale i slova jsou "materiálem", za který se …
TerezaK
LE MALEDIZIONI di Don Roberto Liani Per fare un maleficio ci vuole una base su cui lavorare, che può essere un pupazzo che rappresenta la persona, …More
LE MALEDIZIONI di Don Roberto Liani
Per fare un maleficio ci vuole una base su cui lavorare, che può essere un pupazzo che rappresenta la persona, una sua fotografia, ecc… ma anche le parole sono “materiale” fatturabile!
I demoni, che sono molto ‘legalisti’ dicono: “Quella persona di fatto, l’ha maledetto, la parola è questa ed io, per questa parola che ho sentito, posso attaccarlo”.
Questo accade proprio perché il maleficio ha diverse forme (come diceva Padre Gabriele Amorth), tra cui la maledizione. Allora, questa sera, faremo una preghiera per spezzare qualunque tipo di cosa che uno potrebbe aver ricevuto. Maledizione significa, concretamente, sia le parole che, ad esempio, frasi del tipo: “Tanto tu non conti nulla ….. Nella tua vita non farai mai niente!”, Questa è una maledizione!
Può essere detto su una cosa specifica, ad esempio, sul matrimonio. Un genitore che non è d’accordo sul matrimonio del figlio …. Padre Amorth, in suo libro, racconta che una ragazza si era laureata, …More
03:33
TerezaK
TerezaK
237
Pane Ježíši, prosím, žehnej tomuto národu, tomuto světu, nedělním požehnáním celý náš příští týden, měsíc. Adorazione Eucaristica 30/07/22 - YouTubeMore
Pane Ježíši, prosím, žehnej tomuto národu, tomuto světu, nedělním požehnáním celý náš příští týden, měsíc.
Adorazione Eucaristica 30/07/22 - YouTube
57:26