Jazyk
Zobrazení
563
Libor Halik 12 3

Na sv. Jana Gualberta v 1,15 ráno schválena Babišova vláda 105 hlasy. Proti bylo 91 poslanců.

Nic se neděje náhodou!
Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který jako člen a mluvčí Veřejné bezpečnosti potlačoval protikomunistické demonstrace v roce 1989 se hlasování nezúčastnil, čili Babišovu vládu nohama NEpodpořil. Čili nejtvrdší (nejkomunističtější) jádro komunistů Babišovu vládu NEpodpořilo. Měkká většina komunistických poslanců vládu podpořila. Hlasování se nezúčastnili, čili Babišovu vládu nohama nepodpořili ještě Pávek ze STAN, Mašek z ANO, Chovanec z ČSSD. Babišův kabinet získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Proti bylo 91 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili. Z vládních zákonodárců odmítl vyslovit Babišovu kabinetu důvěru pouze bývalý úřadující předseda sociální demokracie Chovanec. Kvůli pobytu v zahraničí chyběl i poslanec ANO Jiří Mašek. Z opozičního tábora nebyl přítomen jen Petr Pávek (STAN). Více na: www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vlada-cr-2018-z…

Světec pocházel z patricijské rodiny z Florencie. Dostalo se mu velmi dobrého vzdělání, v mládí ale vedl neřestný život. Poté, co byl zavražděn jeho bratr, rozhodl se vykonat krevní mstu. Když bratrova vraha nalezl, chtěl jej zabít. Vrah před ním však padl na kolena a prosil jej o milost, dovolávaje se Ježíše Krista, který odpustil těm, kdo ho ukřižovali. Tato příhoda však na Jana hluboce zapůsobila a změnila jeho postoj k životu. Vrahovi odpustil a začal se kát za svůj dosavadní život.
Rozhodl se vstoupit do benediktinského řádu. Vzhledem k postavení jeho rodiny mu byl nabízen úřad opata. To ale nechtěl přijmout. Připojil se proto ke kamaldulům, přísné benediktinské odnoži. Po čase i od nich odešel a se skupinou příznivců roku 1038 založil klášter poblíž Fiesole, v místě zvaném Vallombrosa. Zde mniši žili podle zvláště přísné interpretace Řehole svatého Benedikta a hospodařili v okolních lesích.
Jan Gualbert, kterému se začalo také říkat hrdina odpuštění, se dále věnoval charitě, pomoci chudým a boji proti svatokupectví. Rovněž se podílel na potřebných reformách různých klášterů. Jím založený vallombrosiánský řád byl schválen papežem Viktorem II. v roce 1055. Jan zemřel v roce 1073 a v roce 1193 byl svatořečen. Jeho relikvie jsou uloženy v kostele sv. Jana Gualberta a sv. Tekly ve Stanech v Polsku. Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Gualbert

Dle detailnějšího životopisu nejdůležitější momenty a aktualizace na dnešní situaci:

....jeden příbuzný zavraždil jeho jediného bratra Huga. Požadavkem doby byl zvyk vykonat na vrahovi krevní mstu. Do té doby neměl mít otec klid. Proto Janovi uložil vypátrání vraha a jeho zabití. S bolestí nad ztrátou bratra se Jan vydal, aby bezpráví učiněné jeho rodu potrestal.

Zprvu nemohl vraha najít a pak se s ním na velký pátek setkal na cestě k městu, která v těch místech vedla úžlabinou. Oba byli na koni, ale Jan měl několik výhod: jezdec proti němu byl neozbrojen, zatímco Jana s mečem ještě doprovázel ozbrojený služebník. Vrah neměl na únik sebemenší šanci. Seskočil tedy z koně a se zkříženýma rukama poklekl před Janem s prosbou o smilování. Uznal svou vinu, že v divoké vášni prolil nevinnou krev, ale zároveň se dovolával Krista na kříži, který odpustil svým vrahům a prosil, aby i on mu odpustil a nechal ho naživu. Dodal i prosbu: "Jsem-li vrahem já, nedopouštěj se vraždy ty!"

Jan musel volit mezi úkonem pomstychtivé nenávisti a mezi úkonem Kristovy lásky. Jakmile si to uvědomil, příliš se nerozmýšlel, seskočil z koně, odložil meč a klečícímu podal pravici i s polibkem pokoje na znamení odpuštění. Přitom mu řekl: "Zač mne prosíš ve jménu Ukřižovaného, toho ti dnes nemohu odepřít. Odpouštím ti. Jdi a modli se za mne!" Vsedl na koně a odjel.
Podrobněji na: catholica.cz

K dnešní situaci:
Mnozí členové komunistické strany na území Čech a Moravy po 2. světové válce se rekrutovali z chudých katolických věřících, kteří se chtěli POMSTÍT bohatším a tehdy lakotným katolickým kněžím a bohatším a tehdy lakotným katolickým sedlákům. Dodnes jsou místní komunisti stoupenci české Husovy a husitské tradice. Ta byla o tom pomstít se bohatším katolíkům, obvykle německého původu.
Samotný Pán Ježíš Kristus se narodil velmi chudým a žil jako velmi chudý tesař. Snad proto katolická KDU-ČSL a kromě ní jen komunisti na brněnském magistrátu v Brně v dubnu a květnu 2018 odmítali divadelní hru pornograficky špinící vánoce a ukřižování Ježíše Krista. Ostatní parlamentní i neparlamentní strany v Brně špinění Krista podpořili, i primátor Brna z ANO Vokřál špinění Krista podpořil.
Mám naději, že díky zasvěcení Panně Marii nejspíš Bůh zařídí, že mnozí čeští a moravští komunisti se obrátí, tak jako se obrátil sv. Jan Gualbert (Qualbert) na Velký pátek, když ho vrah jeho bratra poprosil o smilování kvůli nejchudšímu a nejlepšímu Ježíši Kristu.
Skupina Slušní lidé (nevím to určitě, ale pravděpodobně mají blízko ke komunistům) zakoupila 30 vstupenek a na 35 minut zablokovala konání divadelní pornohry na jevišti. Poté je policie požádala o opuštění divadla, což uposlechli. Tato skupina Slušní lidé dlouhodobě kritizuje politiku nynější koalice na brněnském magistrátu v čele s Vokřálem a sexuálním sadomasochistou a exhibicionistou - náměstkem primátora pro kulturu Matějem Hollanem (Žít Brno). Na podzim se skupina Slušní lidé chce stát politickou stranou, a tak se chce účastnit komunálních voleb. "Nechceme, aby se podobné provokace v Brně v budoucnu konaly. A naše reakce bude ještě důraznější. Nechceme, aby se podobné prasárny platily z našich daní. Vždyť nemusíte být věřící, a pokud nejste úchyl, je Vám z takového 'představeni' zle," napsala skupina Slušní lidé na své facebookové stránce. V závěrečné scéně herec lživě a rouhavě představující ukřižovaného Ježíše Krista sestoupil z kříže a pornograficky znásilnil muslimku. (L: V současnosti díky milionům islámských přistěhovalců, v Německu muslimové denně dle policejních statistik znásilňují a sexuálně obtěžují zhruba 250 německých křesťanských a ateistických žen.) Inscenace lublaňského divadla v režii Chorvata Olivera Frljiče byla součástí festivalu, který pořádalo Národní divadlo Brno, příspěvková organizace magistrátu.
Mysleme na to, že obyvatelstvo České republiky bylo 7.10.2017 v Koclířově prostřednictvím předsedy české katolické biskupské konference Duky s biskupem Vokálem a Baxantem zasvěceno pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie dle zaslíbení z Fatimy v Portugalsku. Zaslíbení znělo, že ten stát, který bude katolickými biskupy zasvěcen PMarii, se vyhne válce.

Po zasvěcení Portugalska portugalskými biskupy r.1930 bylo Portugalsko vysvobozeno nejen z moci tam vládnoucích zednářů a komunistů, ale i se vyhnulo občanské a 2. světové válce. Dostalo za premiéra upřímně zbožného katolíka Salazara, který vládl až do své smrti 1970. Došlo k znovupokřtění Portugalska tehdy.

Veřejná doména
Napsat komentář
mike084
a otec Libor ono je to obojsmerné Katolík je povinný vďačnosťou voči Bohatšiemu ale aj ten má dosť zrejmú povinnosť a to pomáhať svojmu bratovi a sestre a keď sa dá aj dostať ho z chudoby zjavne tam čosi zadrhlo na oboch stranách taký Bl. Karl von Habsburg v pohode dal používať svoj koč na rozvoz uhlia chudobným ktoré sám zabezpečil

husiti vás jednoznačne vrhli naspäť spôsobili úpadok čo iné sa … Více
mike084
a keď už ste nahryzli svätého Benedikta z nursie veď to že ho chceli otráviť dokazuje že kúkoľ bol v Cirkvi vždy teraz je tá intenzita inde ale mne to príde až primitívne z toho vyvodzovať že bludár hus to mal lepšie hahahahahahahahahaha jeho ovocie bola nenávisť a aj vami do vesela lomcuje čo bolo bludom pred 600 rokmi ostane ním navždy

a mne sa strašne páči prístup svätého prokopa baziliánska … Více
mike084
no husiti boli jedna hnusná banda zločincov a vrahov tie ich vojnové lúpenia to bola jedna hrôza takže agresor je jasný a vyložene odporné je že to robili AJ VLASTNÝM KRAJANOM banda jedna nepožehnaná
henta
Mike, dej si otázku? Kdo vtrhl do
ČESKÉ ZEMĚ NEZVANĚ a plenil
zemi,lid i majetky?
Kdo byl agresor a kdo se bránil?
Změň své smýšlení nedojdeš
dříve pokoje.
p.s. vtrhli snad ČEŠTÍ PÁNI se svým
lidem do Bavor či do Vatikánu?
že se na nás vrhli jako bestie?
mike084
akosi ste sa vyhli produktu Husa aký to veľký Pokrrytec milá henta lebo Husiti boli následok Husa tá krvná pomsta bola následok NEŽITIA Evanjelia u protestantov a kacírov je vlastne šťastie že sa už jakž-takž vybúrili a ich život je lepší ako ich viera u Katolíka je to opačne aj u skvelého svätca vysvetlím prečo lebo naša Viera je od Boha čiže iná ako Dokonalá ani nemôže byť ale my sme všetci … Více
mike084
Cirkev vyhlasovala na námestiach porušujte desaťoro podľa vás asi áno lebo čin jednotlivca ktorý podľa životopisu NEŽIL VIERU je to isté ako že to Cirkev chcela satan je s vami už hóóóóóódne ďaleko
henta
Mike Pán Bůh to dopustil tak se už nešprajcuj.
I apoštol tuším Jakub píše ve svém listě, že
"antikrist už působí"
jde jen o to osvojit si pokáním a pokornou
modlitbou mysl Kristovu a jednat a myslet
v Jeho Duchu.
p.s.Přijmi vše jako dopuštění Boží a soustřeď
se na to jak začít a pomoci druhým a k obnově Církve:
Osobně mám vekou radost z kněze Tomislava
protože to co říká, říká z DUcha Svatého
Více
mike084
no a kto šíri legendu aký bol "obrátený" a preto tam šiel? on proste zneužil azylové právo hajzel a ako ďaleko boli od Krista lupiči a vrahovia HUSITI? tak to potom pokrstenému alkoholikovi tiež asi Cirkev káže terorizovať rodinu tiieto debilnosti vy nemôžete premýšľať do konca lebo by ste ich nepísali tož tá nenávisť vás oberá o súdnosť a nikde som vlastne nenapísal že im to istý martinko aj po … Více
henta
O84 nehodlám se dohadovat, avšak
jen z tvých úst vím, že Martin Luther
byl v souboji /na život a na smrt/ kdy
svého protivníka usmrtil. Kterépak
to bylo století? A kdopak ho podle
tvých slov ukrýval v klášteře, kde ho
také přijali jako řeholníka?

Raděj mlč už mikenko, neubližuj si.
mike084 před 10 minutami

to je manipulácia faktov ani boľševik by to lepšie neurobil to mu snáď povolila RKC … Více
mike084
to je manipulácia faktov ani boľševik by to lepšie neurobil to mu snáď povolila RKC vy hnusný had?
henta
....Požadavkem doby byl zvyk vykonat na vrahovi krevní mstu...

Jak daleko předaleko bylo tato svatá církev od Kristova učení,
od Bible svaté,když strpěla krevní mstu
Zedad
Panno Maria, Vítězná ochrano Moravy, oroduj za nás.