Wika
Mga Click
50
fil.news

Nambabatikos kay Kardinal Pell Pumanaw

Si Damian Dignan, isang mambabatikos ni Kardinal George Pell, ay pumanaw noong Sabado sa Ballarat, Australia, dahil sa leukemia. Isa siya sa tatlong kontrobersyal na lalaki na inakusahan si Kardinal George Pell ng "paghipo sa kanilang maselang bahagi" sa isang swimming pool noong 1972.

Si Dignan ay mayroong kasaysayan ng pagiging marahas at inaresto dahil sa pagmamaneho ng lasing. Gumawa din siya ng akusasyon laban sa mga dating guro. Ang asawa ng tagapamahala ng pool ay tumestigo na "wala sa kanilang mag-asawa ang nakapansin ng kahit na anong kakaiba".

Haharap si Pell sa pagdinig sa Marso upang malaman kung haharap siya sa isang paglilitis ng husgado. Patuloy niyang itinatanggi ang mga akusasyon.

#newsVqvqhjngen
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa Punong Kaso Laban Kay Kardinal Pell Binawi.