Wika
62

Ekumenikal na Paghugas ng Paa Kasama ang Isang Arsobispo

Noong Oktubre 7 si Arsobispo Lauro Tisi ng Trent, Italy at ang Lutheran Lay Obispo Karl-Hinrich Manzke mula sa Aleman ay hinugasan ang paa ng isa't-isa sa kalagitnaan ng ekumenikal na dasal sa …
Magsulat ng komento