Język

Wyświetlenia
3 tys.
do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie

sowa
Stefan Kosiewski do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie dziękując za Pańskie pismo z dn. 9 września 2010 r. i zawarte w nim wyjaśnienia wnoszę o … Więcej

Napisz komentarz …