Language

Clicks
2.9k
David Wilkerson, Slovensko 2003, č.5

michal144
David Wilkerson (1931 - 2011) bol Božím mužom. Nič nerobil pre svoj prospech, ale všetkým chcel osláviť Ježišovo meno. Počúval Ducha Svätého, veľa sa modlil, preto dokázal prorokovať. V roku 2003 navštívil Slovensko spolu so svojim synom Garym Wilke… [More]

Write a comment …