29:46
Kazanie Ks. Piotra Natanka 29 września 2011 Kazanie Ks. Piotra Natanka 29 września 2011More
Kazanie Ks. Piotra Natanka 29 września 2011
Kazanie Ks. Piotra Natanka 29 września 2011
jadwina
BOG ZAPLAC,
StefanekII
Co tzn.; przebóstwienie -według KS. Natanka ??? jak to rozumiec ?
Inka
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. (
Kard. August Hlond)