ľubica
492.5K

"... pozrite , veď ten pápež je ´nahý ´..." alebo TRIEZVY POHĽAD NA ROK MILOSRDENSTVA

dovolila som si užasný koment od defentfaith- vložiť sem ako text "Celé to je zle. Po prvé - Rok milosrdenstva sa vyhlasuje v 25 alebo 50 roku VYKÚPENIA Kristom našim Pánom. Prvý rok milosrdenstva …More
dovolila som si užasný koment od defentfaith- vložiť sem ako text
"Celé to je zle.
Po prvé - Rok milosrdenstva sa vyhlasuje v 25 alebo 50 roku VYKÚPENIA Kristom našim Pánom. Prvý rok milosrdenstva bol v roku 1300 a potom po 50 rokoch, poprípade po 25 rokoch. Takže toto nesedí matematicky, prečo rok 2016?!
-
Kristus je tu úplne vynechaný (nič nové v new age church). Pokiaľ predchodcovia tieto roky milosrdenstva vkladali do Krista Nášho Pána, tento rok je na počesť Druhého Vatikánskeho Koncilu, ktorý ovládli SLOBODOMURÁRI.
Takže my oslavujeme víťazstvo slobodomurárov nad Kristovou Katolíckou Cirkvou, nie Kristovo vykúpenie!
Po tretie
- prečo rok milosrdenstva? Je dané - kto uverí bude spasený, kto neuverí, bude zatratený - bez ohľadu na roky milosrdenstva.
Pokiaľ sa predtým tieto roky uskutočňovali, práve na pripomenutie si tejto pravdy spásy, dnes sa hovorí o milosrdenstve, ktoré ukazuje na hriech a hriešny spôsob života, ktorý sa však hriechu nechce vzdať. Ide o homosexuálov, prijímanie …More
Caesar
Filofej a dalsí:
Kde sú ľudia?
callmejorgebergoglio.blogspot.sk/…/was-that-tumble…

O niekoľko ulíc k Jubilee, čoraz menej nedeľnej omše
www.ilfoglio.it/…/pochi-in-piazza…More
Filofej a dalsí:
Kde sú ľudia?

callmejorgebergoglio.blogspot.sk/…/was-that-tumble…


O niekoľko ulíc k Jubilee, čoraz menej nedeľnej omše
www.ilfoglio.it/…/pochi-in-piazza…
Filofej
Minimálne 4 krát bol vyhlásený jubilejný rok mimo 50 ročnej periódy :
r.1390
r.1475
r.1933
r.1983
Vyhlásenie jubilejného roka nie je dogma a jej termín môže pápež upravovať mocou kľúčov v autorite Kristovej. Kto sa protiví tejto autorite, protiví sa Kristovi.
macusana
To vas bavi handrkovat sa o tom aky rok. Milosrdenstvo je potrebne vzdy a kedze sa takto náš Svätý pravý v konklave zvoleny drahy Otec František rozhodol, je to z vedenia Ducha Sveteho. František je Peter on je skalou tak ako ňou boli aj jeho predchodcovia. A na tejto skale Kristus sravia svoju Cirkev a ani brany pekelne ju nepremôzu. Tym ze utocite na Cirkev zranujete telo Krista
Okceinls
Defendfaith, obranca viery, ako je dobré, že máme tých, čo bránia vieru, len je dobré to robiť s pokorou, uvedomením si svojej malosti voči Bohu. Citujem Tvoje slová Defendfaith "ale 2016 nie je nič"....ako to vieš, je december 2015, nie si prorok, ak si to namýšľaš, o to viac sa mýliš. Možno práve vďaka Božiemu milosrdenstvu bude tento rok výnimočným a prelomovým....prijať Božie milosrdenstvo …More
Defendfaith, obranca viery, ako je dobré, že máme tých, čo bránia vieru, len je dobré to robiť s pokorou, uvedomením si svojej malosti voči Bohu. Citujem Tvoje slová Defendfaith "ale 2016 nie je nič"....ako to vieš, je december 2015, nie si prorok, ak si to namýšľaš, o to viac sa mýliš. Možno práve vďaka Božiemu milosrdenstvu bude tento rok výnimočným a prelomovým....prijať Božie milosrdenstvo znamená uvedomiť si svoju hriešnosť...inak to nejde, tá brána do srdca sa otvára pokorou.
defendfaith
To je tak keď si dá niekto nick peter(skala) a nerešpektuje Petra pápeža. Pápež určil od roku 1300 50 a 25 rok milosrdenstva a všetci pápeži toto po koncil rešpektovali. Ale peter(skala) nechce počúvať pápežov, on nám tu chce ukazovať starú zmluvu, ktorá bola nahradená novou zmluvou - len pre informáciu. Rok 1933 bol vyhlásený preto, lebo je to 1900 rokov od vykúpenia - keďže Kristus Pán …More
To je tak keď si dá niekto nick peter(skala) a nerešpektuje Petra pápeža. Pápež určil od roku 1300 50 a 25 rok milosrdenstva a všetci pápeži toto po koncil rešpektovali. Ale peter(skala) nechce počúvať pápežov, on nám tu chce ukazovať starú zmluvu, ktorá bola nahradená novou zmluvou - len pre informáciu. Rok 1933 bol vyhlásený preto, lebo je to 1900 rokov od vykúpenia - keďže Kristus Pán zomrel v roku 33. Ale 2016 nie je nič - je to iba slobodomurársky rok víťazstva na katolíckou vierou. Ale vy nekatolíci budete vždy odporovať pravde - slová nášho Pána....
Peter(skala)
Kniha Levitikus
Biblia - Sväté písmo
(KAT - Katolícky preklad)
Lv 25, 1-55
1 Pán hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaj: 2 „Oznám Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, nech zem zachová odpočinok pre Pána! 3 Šesť rokov osievaj pole, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a oberaj jej úrodu! 4 V siedmom roku však nech má zem úplný odpočinok, čas pokoja pre Pána! Vtedy neosievaj …More
Kniha Levitikus
Biblia - Sväté písmo
(KAT - Katolícky preklad)
Lv 25, 1-55
1 Pán hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaj: 2 „Oznám Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, nech zem zachová odpočinok pre Pána! 3 Šesť rokov osievaj pole, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a oberaj jej úrodu! 4 V siedmom roku však nech má zem úplný odpočinok, čas pokoja pre Pána! Vtedy neosievaj svoje pole a neorezávaj svoju vinicu! 5 Nezbieraj, čo samo narástlo po tvojej žatve, a viničové strapce, ktoré si neorezával, neoberaj: zem má mať rok odpočinku. 6 To, čo zem v čase odpočinku (urodí), nech je na pokrm tebe, tvojmu sluhovi, tvojej slúžke, tvojmu robotníkovi a prišelcovi, ktorí u teba žijú. 7 Nech to, čo urodí, je na pokrm aj tvojmu dobytku a poľnej zverine! 8 Počítaj aj sedem ročných týždňov, sedemkrát sedem rokov, takže čas siedmich ročných týždňov bude činiť štyridsaťdeväť rokov. 9 Potom na desiaty deň v siedmom mesiaci budete trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine.
10 Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny! Má to byť pre nich jubilejný (milostivý) rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. 11 Päťdesiaty rok je pre vás jubilejným rokom. Vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. 12 Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás. Len to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z poľa. 13 V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. 14 Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo od svojho blížneho niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom! 15 Podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku kupuj od svojho blížneho a podľa počtu žatiev ti má odpredať. 16 Pri väčšom počte rokov ponúkni za to vyššiu cenu a pri menšom počte rokov dávaj nižšiu kúpnu cenu, lebo ti predáva počet žatiev. 17 Nevydierajte sa navzájom, ale boj sa svojho Boha, lebo ja, Pán, som váš Boh! 18 Zachovávajte moje príkazy, plňte moje nariadenia a podľa nich konajte! Potom budete bezpečne bývať v krajine 19 a zem vydá svoju úrodu, takže sa najete dosýta a budete bývať v bezpečí. 20 Keď sa však opýtate: »Z čoho budeme žiť v siedmy rok, keď nebudeme ani siať, ani žať?«, 21 vedzte: Ja vám v šiestom roku požehnám tak, že budete mať úrody na tri roky. 22 A keďže budete siať len v ôsmom roku, budete mať čo jesť ešte zo starej úrody: až do deviateho roku, do jeho úrody budete jesť zo starého. 23 Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišelcami u mňa. 24 Preto v celej krajine, ktorú budete vlastniť, musíte pristať na právo môcť si znovu zem vykúpiť. 25 Ak tvoj príbuzný schudobnie a predá čiastku svojich rolí, vystúpi jeho najbližší príbuzný ako jeho výkupník a odkúpi, čo jeho príbuzný predal. 26 Keď však niekto nemá nijakého výkupníka a sám sa zmôže na to, čo sa vyžaduje na výkup, 27 tak spočíta roky, ktoré uplynuli od predaja, a vyplatí zvyšnú sumu tomu, komu to odpredal, aby sa takto stal opäť vlastníkom svojej pôdy. 28 Ak si však sám nemôže zadovážiť toľko, koľko treba na výkup, tak to, čo odpredal, ostane v rukách kupca až do jubilejného roku. V jubilejnom roku sa mu to vráti a on príde zasa k svojej pôde. 29 Kto predá dom v opevnenom meste, bude mať právo výkupu až do konca roku, v ktorom ho odpredal. Do roka bude mať právo výkupu. 30 Ak sa však nevykúpi do konca jedného roku, tak dom - v opevnenom meste - ostane navždy vlastníctvom toho, kto ho kúpil od jeho potomkov. V jubilejnom roku sa to neuvoľní. 31 Domy na dedinách, ktoré nemajú opevnenie, považujú sa však za súčasť pôdy. Pre ne platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa uvoľnia. 32 Čo sa týka miest levitov, na domy v mestách, ktoré im patria, budú mať leviti nepretržité právo výkupu. 33 Ak si niektorý z levitov nevykúpi odpredaný dom, ktorý je v jeho meste, vráti sa mu v jubilejnom roku späť, lebo domy v levitských mestách sú ich dedičným majetkom uprostred Izraela. 34 No pastviny, ktoré sú (okolo) ich miest, nesmú sa odpredať, tie sú ich ako dedičný majetok na večné veky. 35 Ak niektorý z tvojich bratov pri tebe ochudobnie a bude sa k tebe utiekať o pomoc, pomáhaj mu ako cudzincovi a prišelcovi, aby mohol pri tebe žiť. 36 Neber od neho úroky a nepýtaj od neho viac, ale boj sa Boha, aby tvoj brat mohol pri tebe žiť. 37 Nepožičiavaj mu peniaze na úrok a živobytie mu nedávaj tak, aby si tým získal. 38 Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám dal krajinu a aby som bol vaším Bohom. 39 Ak tvoj brat pri tebe ochudobnel a predal sa ti, nedávaj mu robiť otrockú službu! 40 Nech žije pri tebe ako robotník a ako prišelec! Bude ti slúžiť až do jubilejného roku. 41 Potom nech voľne odíde od teba so svojimi deťmi, nech sa vráti k svojmu rodu a nech opäť dostane do vlastníctva otcovský majetok! 42 Veď oni sú mojimi služobníkmi, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny, nesmú sa predať, ako sa predávajú otroci. 43 Nepanuj nad ním tvrdo, ale boj sa svojho Boha! 44 Čo sa týka tvojich otrokov a otrokýň, tých môžeš mať a kupuj otrokov a otrokyne z národov, čo sú okolo vás. 45 Aj z detí prišelcov, čo u vás bývajú, môžete si kúpiť, aj z ich potomstva, ktoré od nich pochádza. Oni vám môžu patriť ako majetok 46 a môžu ich zdediť aj vaše deti, aby boli ich majetkom. Môžete ich mať za stálych otrokov, ale nad svojím bratom, nad Izraelitom, nesmie nik z vás tvrdo panovať. 47 Ak cudzinec alebo prišelec pri tebe zbohatne a tvoj brat schudobnie, a predá sa cudzincovi alebo prišelcovi, alebo potomkovi cudzinca, 48 potom ten, čo sa predal, má mať právo na vykúpenie. Ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť: 49 môže ho vykúpiť strýko alebo syn jeho strýka a môže ho vykúpiť hocikto z pokrvných jeho rodu, alebo, ak sa natoľko zmôže, vykúpi sa sám. 50 S tým, kto ho kúpil, spočíta čas od roka, v ktorom sa predal, až po jubilejný rok. Cena, za ktorú sa predal, sa rovnako rozdelí na počet rokov a jeho služobný čas sa mu bude rátať ako u nájomníka. 51 Ak je do jubilejného roku ešte viac rokov, tak za svoje výkupné vyplatí príslušnú sumu z kúpnej ceny. 52 Ak je už menej rokov do jubilejného roka, podľa toho bude rátať. Podľa svojich zvyšných služobných rokov zaplatí výkupnú sumu. 53 Bude uňho ako ten, kto pracuje za ročné mzdy. A on s ním nesmie pred tvojimi očami kruto zaobchádzať. 54 Ak by však nebol takýmto spôsobom vykúpený, v jubilejnom roku nech odíde na slobodu aj so svojimi deťmi. 55 Veď Izraeliti sú mojimi služobníkmi! Oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny, ja, Pán, váš Boh.
Peter(skala)
V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933
sk.radiovaticana.va/…/1129286
Tak tento rok nevyzera na jubilejný a predsa bol...More
V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933
sk.radiovaticana.va/…/1129286

Tak tento rok nevyzera na jubilejný a predsa bol...
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Filofej 2 hours ago
Mimoriadnych jubilejnych rokov bolo viacero, napr. r.1390 alebo r.1475
Pápež má mic kľúčov a plnú moc v Cirkvi a môže jubilejný rok určiť aj na inú periódu,ako je 50 rokov.
Mnohí, si neuvedomujú, aká autorita stojí za nástupcom sv.Petra keď mocou kľúčov vydáva rozhodnutie napr. O vyhlásení jubilejného roka.
xxx
Filo..dakujem za info
prave na tom som myslel, že ked papeži …More
Filofej 2 hours ago
Mimoriadnych jubilejnych rokov bolo viacero, napr. r.1390 alebo r.1475
Pápež má mic kľúčov a plnú moc v Cirkvi a môže jubilejný rok určiť aj na inú periódu,ako je 50 rokov.
Mnohí, si neuvedomujú, aká autorita stojí za nástupcom sv.Petra keď mocou kľúčov vydáva rozhodnutie napr. O vyhlásení jubilejného roka.

xxx

Filo..dakujem za info

prave na tom som myslel, že ked papeži vyhlasili Roky milosrdenstva v rôznych intervaloch, čiže nebolo to len po 50 rokoch, treba sa zamyslieť nad tým prečo tak urobili a neostať len pri samotnom Starom Zakone.

Tak trochu mi to pripomina proplematiku so svätením Soboty, či Nedele.

Protestanti ale dokonca niekedy aj katolici maju s tým problem, že ked Boh v Starom Zakone povedal, že mame svätiť Sobotu, tak nechapu prečo slavime Nedelu.

A tu vidim podobný problem:
V Starom Zakone povedal Boh, že Rok Milosrdenstva sa ma slaviť po 50 rokoch a v Novom Zakone sa slávi aj inokedy?!

Katolik si povie bud: ved Zastupca Boha (papež) môže meniť resp. to urobiť aj skôr a potom aj po 50 rokoch alebo ak nenajde iný dôvod prečo by papež tak nemal robiť, tak ho zavrhne. A tu je ten problem.

Lebo keby tu bol argument, ktorý by nedovoloval papežovi meniť terminy, tak to by som prijal ...ale ked to urobili viacerí papeži, tak čo potom povieme...že všetci boili falošní?
To by som nepovedal.

Skôr si myslim, že ked hladame hlbšie pointu Roka milosrdenstva, ktoru nám Boh dal na skumanie, tak môžeme vidieť ako Boh chce mať viacero Rokov milosrdenstva...že Jemu neide len o to, aby boli striktne dane každých 50 rokov, ale aj častejšie. Po 50 rokoch by malo byť minimum ako 1x do roka spoved, ktorá ma človeku zaručiť, že nespacha ťažký hriech a ostane v milosti posväcujucej. Nebyť zakonicky - striktne milosrdný len vtedy, ked to Zakon prikazuje, ale aj častejšie..

Ved Rok milosrdenstva nariaduje odpustit dlhy a prepustiť väznených...

Kiežby to zname 77x platilo aj o milosrdenstve, ale oponenti by to asi nezniesli
aobubo
Jeremjáš 2
A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?
aobubo
Myšlenky Matky Terezy
Nejkrásnější den? Dnes.
Největší překážka? Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba? Vzdát se.
Kořen veškerého zla? Sobectví.
Nejlepší rozptýlení? Práce.
Největší neúspěch? Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba? Komunikace.
Nejhlubší radost? Být užitečný druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnost? Zlá nálada.
Nejnebezpečnější …More
Myšlenky Matky Terezy

Nejkrásnější den? Dnes.
Největší překážka? Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba? Vzdát se.
Kořen veškerého zla? Sobectví.
Nejlepší rozptýlení? Práce.
Největší neúspěch? Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba? Komunikace.
Nejhlubší radost? Být užitečný druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnost? Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk? Lhář.
Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar? Odpuštění.
Nejdůležitější instituce? Rodina.
Nejlepší cesta? Ta, která je správná.
Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj.
Nejvlídnější přijetí? S úsměvem.
Nejlepší lék? Optimismus.
Nejlepší uspokojení? Splněná povinnost.
Nejspolehlivější zdroj síly? Víra.
Nejpotřebnější lidé? Kněží.
Nejkrásnější věc na světě? Láska.
Filofej
Čo tak sa stíšiť a modliť sa?
Je advent,vhodný čas.
V tichu a modlitbe môžeme dostať veľa svetla.V hektickom surfovaní a vyhľadávaní po internete človek skôr pravdu stratí ako nájde.
Ak už chce ktokoľvek súdiť pápeža, mal by vedieť, že vstupuje na veľmi nebezpečnú pôdu,pri ktorej utrpí duchovné rany, z ktorých sa spamätáva už len veľmi ťažko.
dyk
Kristus povedal sestre Faustíne: " Skôr, ako prídem ako spravodlivý Sudca, prídem ako Kráľ Milosrdenstva." A teraz je to tu. Nastáva Koniec časov a tak nám Boh cez Rok Milosrdenstva dáva poslednú možnosť sa vrátiť k Nemu - Láska sa vráti ako Láska - 10.10.1988.
Preto sa radšej k Nemu obráťme a nekritizujme Jeho Nástupcu. Čo my vieme, čo sa deje vo Vatikáne.
aobubo
Papežovi jistě nechybí svatý Duch , za to vám Lubica ano a ne jen to, ale i zdravý rozum, který ztrácíte pro nenávist a nelásku. Jste obětí podvodu ... až příliš věříte internetu než Bohu a církvi. Vaším bohem se stal internet, za kterým neustále lezete jako ke věštci.
ľubica
Dopis P. Pia zpovědníkovi:
Můj nejdražší Otče, v pátek ráno jsem byl ještě v lůžku, když se mi zjevil Ježíš. Byl velmi smutný a ztrápený. Ukázal mi velké množství kněží řeholních i světských, mezi nimi různé církevní hodnostáře Někteří celebrovali, jiní se připravovali, jiní odkládali posvátná roucha. Ježíšův pohled plný úzkosti mi působil velkou bolest, proto jsem se chtěl zeptat, …
More
Dopis P. Pia zpovědníkovi:

Můj nejdražší Otče, v pátek ráno jsem byl ještě v lůžku, když se mi zjevil Ježíš. Byl velmi smutný a ztrápený. Ukázal mi velké množství kněží řeholních i světských, mezi nimi různé církevní hodnostáře Někteří celebrovali, jiní se připravovali, jiní odkládali posvátná roucha. Ježíšův pohled plný úzkosti mi působil velkou bolest, proto jsem se chtěl zeptat, proč tak velice trpí. Nedostal jsem žádnou odpověď.

Jeho pohled mě však zavedl k oněm kněžím; ale krátce nato jako zděšený a jako by byl znaven dívat se na ně, obrátil svůj pohled a pozvedl ho ke mně. S nemírnou hrůzou jsem pozoroval dvě slzy, které stékaly po jeho tvářích. Odvrátil se od onoho zástupu kněží s výrazem velké nevole a zvolal:


»Řezníci!«

Obrácen ke mně řekl: »Můj synu, nemysli si, že moje agonie trvala tři hodiny, ne, kvůli duším, které jsem nejvíce obdaroval, budu v agonii, až do konce světa. Během agonie, můj synu. není možno snít. Moje duše hledá nějakou kapičku lidského slitování, ale běda, ponechávají mě pod břemenem své lhostejnosti. Nevděčnost a sen o mých služebnících činí moji agonii nejtíživější. Běda, jak špatně odpovídají na moji lásku! To, co mě skličuje, je jejich netečnost, jejich pohrdání a jejich nevěra. Kolikrát jsem je chtěl smést, kdyby mě nezadrželi andělé a duše, které jsou do mne zamilovány....Napiš to svému otci, vyprávěj mu, co jsi viděl a slyšel ode mne dnešní ráno. Řekni mu, aby tento tvůj dopis ukázal otci provinciálovi.«

Ježíš ještě pokračoval, ale to, co mi řekl, nebudu schopen nikdy sdělit žádnému tvoru na tomto světě.


PADRE PIO DA PIETRELCINA: Epistolario I° (1910-1922) a cura di Melchiorre da Pobladura e Alessandro da Ripabottoni - Edizioni "Padre Pio da Pietrelcina" Convento S.Maria delle Grazie San Giovanni Rotondo - FG)
ľubica
...ak chcete vy všetci Hoki, aobubo,macusana, beno, počuť to v inej reči, tak dajú sa tie slová povedať aj inak: pápež je nahý= pápež bez vedenia Ducha Svätého.... myslím že toto je to správné!!! ano tak som to mala napísať.... 👌 ✍️ 😎
One more comment from ľubica
ľubica
macusana
Nemusi sa scitanym ludom asociovať Pápež so slovom nahy a uz vobec nie s nejakou rozpravkou. Asi sa vam to pomotalo preto mate tu zahadnu odvahu utocit na Sveteho otca, Cirkev Kristovu a hlavne na Boha.
ľubica
beno: Vy nepoznáte príbeh od Andersena: Cisárove nové šaty? Tam jedno dieťa povedalo nahlas čo si myslí. Všetci chválili cisárove šary/ ktoré vôbec nemal, t. bol nahý / a to dieťa to nevydržalo a vyrieklo pravdu. ja som si tento výrok z Andersenovej rozprávky vzala ako titulok v tom že ľudia sú sčítaní ale zisťujem opak: majú medzery... 👌 citajmedetom.pravda.sk/…/19423-cisarove-…
macusana
Lubica neskyvam sa je to moj nik a moja slobodna vola. Dost casto sa opakujete nebudem citat bludy. Benedikt XVI odstupil Boh a on vie prečo. Chcem odvas priklad aspon jedneho svetca ktiry bol proti hlave Katolickej Cirkvi aspon jedneho. Boli ma ze takto osocujete sluzobnika Bozieho a srdce mi nedovoli mlčať. Vy rada chytate za slova a stracate sa v tom a zamotavate. Tak stesa zamotali aj vo fatimskych …More
Lubica neskyvam sa je to moj nik a moja slobodna vola. Dost casto sa opakujete nebudem citat bludy. Benedikt XVI odstupil Boh a on vie prečo. Chcem odvas priklad aspon jedneho svetca ktiry bol proti hlave Katolickej Cirkvi aspon jedneho. Boli ma ze takto osocujete sluzobnika Bozieho a srdce mi nedovoli mlčať. Vy rada chytate za slova a stracate sa v tom a zamotavate. Tak stesa zamotali aj vo fatimskych proroctvach. Mimochodom kto ich vyhlasil za prave nebol to nahodou tiez nejaky falosny pápež. Pápež ma moc zviazat a rozviazat neviem m zo zvezuje vas ale nic dobre to nebude
Pomodlim sa zavas bolestny ruženec nech vam Boh da vidiet pravdu ktorou je on sam