Język

Mnisi buddyjscy na fasadzie Bazyliki św. Piotra

Pewno takim sposobem Papież wzywa buddyjskich mnichów do nawrócenia... a może uważa, że nie potrzebne im jest nawrócenie?
Napisz komentarz …