Clicks866

DOPOMINAMY SIĘ O INTRONIZACJĘ

Uznanie Pana Jezusa Królem i Jego intronizowanie na Króla Polski jest zgodne z Pismem Świętym, nauką Ojców Kościoła, Tradycją oraz z dogmatami kościoła katolickiego. Prawdę tę zwieńczył i uroczyście potwierdził Ojciec Święty Pius XI encyklice z 11 grudnia 1925 roku "Quas primas" (O ustanowieniu Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla).

* * *

niewolnicaMaryi and 2 more users like this.
niewolnicaMaryi likes this.
Żaneta Monika likes this.
CÓRKA MARYI likes this.