Clicks20
vi.news

Vatican quyết định về các phép rửa tội không hợp lệ

Bộ Giáo lý Đức tin đã chỉ ra vào ngày 6 tháng 8 rằng đã có những phép rửa tội được thực hiện với những lời sau:

“Nhân danh cha và mẹ, cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành viên trong gia đình, bạn bè, nhân danh cộng đồng, chúng tôi làm rửa tội cho con nhân danh Cha và Con và Chúa Thánh Thần ”.

Bộ Giáo lý Đức tin đã kết luận vào ngày 6 tháng 8 rằng các phép báp têm sử dụng mẫu "chúng tôi" là không hợp lệ và những trẻ em đã phải chịu phụng vụ như vậy cần phải được rửa tội lại.

Hình ảnh: © Matthew Doyle, CC BY-NC, #newsFncrxnocyu