Tradycja i Wiara
58

2. Maja – św. Atanazego, Ojca Kościoła

Św. Atanazy patronem naszych czasów?
Ciekawą okolicznością ostatnich lat i stuleci jest zainteresowanie różnych postaci publicznych osobą świętego Atanazego, którego niby w zastępstwie wybierano sobie za patrona. I tak wspominany już wielokrotnie na blogu Joseph Görres (1776-1848), katolicki historyk, filozof i apologeta opublikował w roku 1837 pamflet przeciwko Prusom pod tytułem Athanasius, który cieszył się wielką poczytnością, a z którego będziemy jeszcze często cytować. O św. Atanazym pisał biskup Regensburga Graber w swoim dziele Athanasius und die Kirche unserer ZeitAtanazy i Kościół naszych czasów, w którym to św. Atanazemu pierwszy rozdział poświęca. Na swojego patrona wybrał świętego z Aleksandrii także biskup Atanazy Schneider, którego imię chrzcielne brzmi Antoni.

[...]

Czytaj dalej pod:

wobronietradycjiiwiary.com/2-maja-sw-atana…