fil.news
416

Panatikong Obispo ni Bergoglio Ipinatapon ang Pari Dahil sa Pagiging Katoliko

Ang panatikong liberal na si Obispo Raúl Martín ng Santa Rosa, Argentina, ay nag-utos kay Padre Luis Murri noong Disyembre na umalis sa kanyang diyosesis.

Ang dahilan: Si Murri ay isang Katolikong pari na nangangaral ng doktrina ng Katoliko. Para kay Obispo Martín hindi siya akma sa kanyang [heterodoksong] diyosesis.

Si Murri ay orihinal na itinalagang pari para sa diyosesis ng San Rafael, ngunit tatlong taon pagkatapos ng kanyang ordinasyon ay inilipat siya sa Santa Rosa dahil humiling ang lokal na obispo ng San Rafael ng mga pari.

Si Monsenyor Martín ay isang dating auxiliary bishop ni Kardinal Bergoglio ng Buenos Aires. Siya ay isang agresibong kalaban ng pagtanggap ng Komunyon habang nakaluhod at maging pinagalitan ang mga sakristan sa publiko dahil sa paggawa nito.

picture: Luis Murri, #newsNufgstrqol