12:04
PiotrM
261.6K
WAŻNA INFORMACJA !
Tymoteusz
„W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Szczególnej uwadze polecam zmianę § 26 ust. 10b pkt 1.
§ 26 ust. 10b
w dotychczasowym brzmieniu:
Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. zgromadzenia …More
„W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczególnej uwadze polecam zmianę § 26 ust. 10b pkt 1.

§ 26 ust. 10b
w dotychczasowym brzmieniu:

Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

zostaje zmieniony w taki sposób, że:

ust. 10b w pkt 1 wyrazy „75%” zastępuje się wyrazami „50%”. Źródło.

Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z poniedziałku 29.11.2021 r. odnośnie liczby wiernych w kościołach.

„Polska konstytucja zabrania jakiegokolwiek ograniczenia swobody wyznania.” (03:35). Źródło.

Konstytucja RP Art. 53 ust. 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
henryk33 shares this
27
WAŻNA INFORMACJA !
Katoliczek shares this
268
Mercedes 120
Pozdrawiam Piotrze dawno mówiłem jakby wszyscy się zbuntowali i nie dawali na tacę to i komunia byłaby tylko do ust i nie byłoby tego całego cyrku z limitami. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Posoborowe absurdy
Kard Müller potępił tym samym Franciszka, który wprowadził na Watykanie segregację sanitarną
Posoborowe absurdy
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. .... Piotrze . AMEN
Lucym1961
Bo to Judasze
Lucym1961
Madre slowa niech MATKA BOZA MA PANA W OPIECE