CÓRKA MARYI
11.7K

JEZUS: Nowy świat, po Ostrzeżeniu, będzie miejscem, gdzie miłość do Mnie i Boga Ojca będzie darzona szacunkiem

JESUS: The new world, after The Warning, will be a place where love for Me and God the Father will be revered with respect

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 12 września 2011 roku, godz. 12.00

Moja szczerze umiłowana córko, teraz już bardzo niedługo świat się zatrzyma, a okres po Ostrzeżeniu zmieni sposób patrzenia człowieka na świat. Przyjemności materialne i ekstrawagancje nie będą więcej ekscytować. Ludzie nie będą już dłużej traktowali jak bogów idoli kreowanych dla sławy i bogactwa. Nie będą więcej tak szybko potępiać lub okrutnie traktować swoich bliźnich.

Nowy świat, po Ostrzeżeniu, będzie miejscem, gdzie miłość do Mnie i Boga Ojca będzie darzona szacunkiem. Wielu przywódców w krajach niechrześcijańskich złoży hołd Mojemu Ojcu. Osoby wykonujące swój zawód w miejscach sprawowania władzy, które kontrolują finanse ludzi, będą bardzo licznie okazywały skruchę. O wiele więcej ludzi zstąpi ze swoich sfer władzy i podzieli się ze swoimi braćmi i siostrami chlebem, który pochodzi od Boga Ojca. Ponieważ ten chleb jest dla wszystkich i powinien być równo dzielony.

W wyniku Ostrzeżenia będzie następować wiele dobrych rzeczy. Jednak wiele dusz nie będzie wystarczająco silnych w swojej wierze. Oni, niestety, będą wracać do swoich starych zwyczajów. Uwiedzeni obietnicami władzy, bogactwa, sprawowania kontroli i miłością własną odrzucą Boga Ojca. Będą znać Prawdę, a jednak wciąż nie będzie to dla nich wystarczające. Ci biedni, słabi grzesznicy będą cierniem w waszym boku, dzieci. Bez waszych modlitw ich grzechy spowodują spustoszenie na świecie, który zostanie odzyskany podczas swojego nowego oczyszczenia.

Modlitwa, Moje dzieci, jest tak ważna. Musicie prosić Boga Ojca, aby przyjął waszą prośbę powstrzymania prześladowań, które są planowane przez tych ludzi. Wystarczająca ilość modlitwy może zapobiec i będzie zapobiegać znaczącej części tych okropności, których ci grzesznicy będą się starali przysporzyć światu. Tak wielu z was jest ślepych na plan, który jest knuty za waszymi plecami. Jego znaki są konsekwentnie ujawniane, ale wam nie udaje się ich rozpoznawać.

Moje dzieci, w miarę, jak rośnie wasza wiara, módlcie się, aby Duch Święty mógł rozlać się na tych grzeszników i ogarnąć ich dusze. Ja, wasz drogi Jezus, chronię was, Moi umiłowani wyznawcy. Jako wasz Przywódca polecam wam modlić się nie tylko za te upadłe dusze, ale także o to, by prześladowania zwykłych mężczyzn, kobiet i dzieci zostały wyeliminowane. Jeśli ci sprawcy, którzy będą się opierać Mojemu Ojcu, będą kontynuować terroryzowanie niewinnych ludzi poprzez nowe kontrole, które rozpętają na świecie, zostaną ukarani.

Tym grzesznikom dawane jest największe możliwe Miłosierdzie od czasu Mojego Ukrzyżowania. Powinni przyjąć Ostrzeżenie, bo jest to ostatni raz, gdy zostanie im ofiarowana szansa odkupienia. W przeciwnym razie czeka ich straszliwa kara. Ta kara, która będzie zesłana Ręką Boskiej Sprawiedliwości przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie jest pożądana. A choć ta Wielka Kara została przepowiedziana, może zostać złagodzona poprzez moc modlitwy.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…12-00-kara-moze-zostac-zlagodzona-poprzez-modlitwe