05:36
malutki1205
1211.6K
Chrystus Król albo śmierć! Orędzia dane Rozalii Celakównie oraz Agnieszcze są zbieżne i mówią o tym iż bez wybrania Jezusa Królem Polskie, królem naszych serc, ani my sami, ani Polska, czy inne …More
Chrystus Król albo śmierć!

Orędzia dane Rozalii Celakównie oraz Agnieszcze są zbieżne i mówią o tym iż bez wybrania Jezusa Królem Polskie, królem naszych serc, ani my sami, ani Polska, czy inne narody nie ocaleją
żródło

www.youtube.com/watch
Oczekujemy na Intronizację
@Wierzący (tylko w co lub komu ????)
=======================================================

Syjoniści narobili sobie po 10 kont i sieją swoją propagandę modernistyczną spamując herezje !

Już mi w uszach dudni od powtarzania tych głupot przez kard.Nycza , którymi to rok w rok karmi wiernych rozsyłając po diececzach listy " pasterskie " nawołujace do zaniechania Intronizacji Chrystusa …More
@Wierzący (tylko w co lub komu ????)
=======================================================

Syjoniści narobili sobie po 10 kont i sieją swoją propagandę modernistyczną spamując herezje !

Już mi w uszach dudni od powtarzania tych głupot przez kard.Nycza , którymi to rok w rok karmi wiernych rozsyłając po diececzach listy " pasterskie " nawołujace do zaniechania Intronizacji Chrystusa Króla.
Wszyscy zwolennicy i oredownicy Intronizacji dudnią do pustych głów -że Intronizacja Chrystusa nie ma na celu ogłoszenie Chrystusa Królem ,-bo zawsze Nim BYŁ ,JEST I BĘDZIE , ale sam Chrystus w objawieniach sł.B. Rozalii Celakównej domaga się DOBROWOLNEGO UZNANIA GO KRÓLEM - jak dowód na to ze w tych czasach ostatecznych -wierni chcą powrotu do swojego Boga a skończyć z panowaniem władcy tego świata lucyferem.

Na innym miejscu Rozalia słyszy: Trzeba wszystko uczynić, aby Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości mojej na te ostatnie czasy!.. Oświadczam ci to, moje dziecko jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat – mówił – jak zaraz zobaczysz
Rozalia zobaczyła wielki kataklizm, który grozi światu, jeśli odrzuci królewską władzę Jezusa nad sobą.
Polska, według słów Pana Jezusa, ma tego aktu dokonać jako pierwsza, a wtedy za jej przykładem pójdą inne narody i wiele w ten sposób ocaleje. Dlatego przynaglenie do dokonania Intronizacji kieruje Bóg przede wszystkim do naszego narodu:Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona…Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej, moje dziecko nie ostoi się… Moje Dziecko! Jest ratunek dla Polski jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga…
poznaj-prawde-o-intronizacji.blog.onet.pl/…/przeslanie-sl-b…
Wierzący
✍️

Z listu "O królowaniu Jezusa Chrystusa" Konferencji Episkopatu Polski:

Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza – jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji – „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, …More
✍️

Z listu "O królowaniu Jezusa Chrystusa" Konferencji Episkopatu Polski:

Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza – jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji – „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Trudno się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świątyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

🤗

Cały list "O królowaniu Jezusa Chrystusa"
wzrostwiary.blogspot.com/…/o-krolowaniu-je…
alica32
🙏
AndrzejAaron
Kardynałowi Dziwiszowi polecam kazanie Kardynała Adama Sapiehy o Chrystusie Królu z 1934 roku.
A kardynał dziwisz powinien na ręce Papieża złożyć przysiegę anty modernistyczną i anty masońską i bić się w pierś a nie gnębić dobrego kapłana
Aaron
zibi 1
Grzechynia to miejsce święte ,wybrane przez Boga i choć byście co wypisywali to Ks.Natanek to wspaniały kapłan ,który jako jeden z nielicznych nie poddał sie masonerii,jest nieprzekupny i dlatego jest tak gnębiony.ten kapłan zrobil wiecej w Bożej sprawie niz wszyscy biskupi razem wzięci.Kard,dziwisz bierze pieniądze od masonerii i przez to jest z urzędu exkomunikowany,jak więc wzorowy kapłan …More
Grzechynia to miejsce święte ,wybrane przez Boga i choć byście co wypisywali to Ks.Natanek to wspaniały kapłan ,który jako jeden z nielicznych nie poddał sie masonerii,jest nieprzekupny i dlatego jest tak gnębiony.ten kapłan zrobil wiecej w Bożej sprawie niz wszyscy biskupi razem wzięci.Kard,dziwisz bierze pieniądze od masonerii i przez to jest z urzędu exkomunikowany,jak więc wzorowy kapłan może słuchać kolaboranta,bo tak p[rzeciez zwykło się nazywać zdrajców,którzy współpracują z wrogiem w tym wypadku wrogiem Kościoła . Króluj Nam Chryste
marek
to jest shizma

Mszy Trydenckiej nie wolno zmieniac, zabraniac a tym bardziej pozwalac,
ten kto czyni jest ipso facto excommunicatio latae sententia
poza Swietym Kosciolem Katolickim i przciwnikiem Swietego Magisterium Kosciola Katolickiego

ale to jest jak grochem o sciane
MODLITWA
Więcej
www.se.pl/…/ksiadz-natanek-…

- Nauczanie tego duchownego jest błędne - tłumaczy ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Swoje obrazoburcze poglądy ks. Piotr Natanek (52 l.) wygłasza w Grzechyni (woj. małopolskie), gdzie założył własną wspólnotę. - Podważa autorytet pasterzy Kościoła, mimo zakazu prowadzi działalność duszpasterską, bezprawnie organizuje nowy kościół - wyjaśnia rzecznik episkopatu …More
Więcej
www.se.pl/…/ksiadz-natanek-…

- Nauczanie tego duchownego jest błędne - tłumaczy ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Swoje obrazoburcze poglądy ks. Piotr Natanek (52 l.) wygłasza w Grzechyni (woj. małopolskie), gdzie założył własną wspólnotę. - Podważa autorytet pasterzy Kościoła, mimo zakazu prowadzi działalność duszpasterską, bezprawnie organizuje nowy kościół - wyjaśnia rzecznik episkopatu ks. Józef Kloch.
Ks. Piotr Natanek z tego powodu otrzymał karę suspensy. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego taki ksiądz ma zakaz sprawowania wszelkich czynności kapłańskich i wykonywania władzy związanej z obowiązkami duszpasterza. Nie może więc odprawiać mszy, spowiadać, udzielać ślubów, chrztów itp.
Mimo to wokół ks. Natanka gromadzi się coraz więcej wiernych. Dlatego kardynał Dziwisz ostrzega: Katolicy, którzy chodzą na msze i spowiadają się u ks. Natanka, przyczyniają się do niszczenia Kościoła i grozi im ekskomunika, czyli wypisanie z Kościoła za nieposłuszeństwo.
- Osoby współpracujące z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (...) popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty - tłumaczy dodatkowo biskup Wojciech Polak z Konferencji Episkopatu Polski. - Warunkiem otrzymania rozgrzeszenia jest odstąpienie od wspierania rozłamu w Kościele i gotowość do naprawienia wyrządzonego zła - dodaje.
Kościół może ekskomunikować nieposłusznych wiernych, gdyż narażają wspólnotę na wielkie szkody moralne, duchowe i ją ośmieszają. - Wierni są współodpowiedzialni za powstałe w Kościele zamieszanie - podkreśla kard. Dziwisz.

Apel kard. Dziwisza:
Kardynał Dziwisz zachęca wiernych do zapoznania się z uzasadnieniem kary dla ks. Natanka na stronie: www.diecezja.pl/dekrety/2650-kara-suspe…
Grzechy ks. Natanka:1.
Upolitycznienie Królestwa Chrystusa - niewłaściwe jest identyfikowanie Królestwa Chrystusa z władzami poszczególnych państw. Jego Królestwo nie jest z tego świata.
2. Tworzenie własnej sekty - zbyt mocne akcentowanie potępienia i kary, telefony do nieba, dostrzeganie we wszystkim działania szatana, nawet w czynach, które są neutralne moralnie.
3. Wiara magiczna w kult Maryi, aniołów i świętych ks. Natanka odbiega od zdrowej poboż-ności, co odwraca uwagę od prawdy o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa.
4. Rzucanie klątw.
baj900
..
Zapraszamy na

Msze św. o intronizację Jezusa na Króla Polski
/ comiesięczne/
w bazylice NSJ ul.Kawęczyńska 53
Warszawa Praga Północ
dojazd tramwajem 7 i 3 bezpośrednio przed bazylikę.
14.01. 2012
10.02.2012
10.03.2012
21.04.2012
12.05.2012
09.06.2012
14.07.2012
11.08.2012
08.09.2012
13.10.2012
10.11.2012
08.12.2012
wszystkie msze św. o godz.8.00 / II sobota miesiąca/.
MirekMocny
Pan Jezus Chrystus - Krol Naszych Serc i Krol Polski !
malutki1205
Intronizacja Jezusa na Króla Polski wymaga pogłębienia refleksji nad tajemnicą Syna Bożego. Źródłem rozważań chrystologicznych jest Objawienie Boże, czyli Pismo Święte i Tradycja, interpretowane przez Magisterium Kościoła. Przekazana w Objawieniu nauka stanowi podstawę dogmatycznych twierdzeń Kościoła, na fundamencie których dzieło Intronizacji Jezusa na Króla Polski znajduje niewzruszone …More
Intronizacja Jezusa na Króla Polski wymaga pogłębienia refleksji nad tajemnicą Syna Bożego. Źródłem rozważań chrystologicznych jest Objawienie Boże, czyli Pismo Święte i Tradycja, interpretowane przez Magisterium Kościoła. Przekazana w Objawieniu nauka stanowi podstawę dogmatycznych twierdzeń Kościoła, na fundamencie których dzieło Intronizacji Jezusa na Króla Polski znajduje niewzruszone oparcie...
Katolik
TEN FILM TO HEREZJA

Służebnica Boża Rozalia nigdy nie mówiła o Intronizacji Chrystusa Króla lub o ogłaszaniu Chrystusa Królem Polski. Mówiąc o Intronizacji – podkreślamy to bardzo mocno – zawsze miała na uwadze przede wszystkim Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z jednoczesnym wezwaniem do uznania Chrystusa naszym Królem i Panem


słowa Maryi wypowiedziane do Rozalii z jej "Wyznań.!!!…More
TEN FILM TO HEREZJA

Służebnica Boża Rozalia nigdy nie mówiła o Intronizacji Chrystusa Króla lub o ogłaszaniu Chrystusa Królem Polski. Mówiąc o Intronizacji – podkreślamy to bardzo mocno – zawsze miała na uwadze przede wszystkim Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z jednoczesnym wezwaniem do uznania Chrystusa naszym Królem i Panem


słowa Maryi wypowiedziane do Rozalii z jej "Wyznań.!!!!!!!!!..:

" Ratunek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa, mojego Syna. Za grzechy i zbrodnie ( zabójstwa i rozpustę ), popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek.(...) Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje Prawu Bożemu, Prawu Jego Miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.(...)
malutki1205
Święto Chrystusa Króla przypomina nam, że Jezus Chrystus żyje, zbawia i wciąż króluje.