Sviatosť krstu je jedinou cestou do Cirkvi

Katolícka Cirkev vždy učila, že prijatie sviatosti krstu je jedinou cestou do Kristovej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Pápež Július III., Tridentsk…