Clicks371
brat Ryszard
Życie i Męczeństwo św. Jana Sarkandra. Konferencja: Żywot świętego Jana Sarkandra, Męczennika. 24 sierpnia 2013r Skoczów Wzgórze Kaplicówka, kaplica św Jana SarkandraMore
Życie i Męczeństwo św. Jana Sarkandra.

Konferencja: Żywot świętego
Jana Sarkandra, Męczennika.
24 sierpnia 2013r
Skoczów Wzgórze Kaplicówka,
kaplica św Jana Sarkandra