o.Helmut Schuller prišiel o hodnosť: "Monsignor" aktualityspravynovinky.wordpress.com/…/iniciator-vyzvy…More
o.Helmut Schuller prišiel o hodnosť: "Monsignor"

aktualityspravynovinky.wordpress.com/…/iniciator-vyzvy…
Peter(skala)
....tiež považujem za dôležité ísť správnym smerom a to v každej oblasti života. Zaujíma ma v čom konkrétne biskupi stratili smer.
Peter(skala)
Zina
napísala:
"...nástupci apoštolů ztratili směr,..."
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Ruženka
Zaiste si si všimla, že ku vernosti a "poslušnosti Kristovi" sa hlásia obidva strany (o.H.Schuller ako aj 4 knazi) a vlastne to všetci katolíci, či dokonca protestanti vždy sa hlásili ku poslušnosti Kristovi, ale problém bol a je vždy v tom, že ich poslušnosť nie je autentická, lebo keby bola, tak by nemali problém so zástupcom Krista (na zemi)
Ale, ako píšeš, tak je tu istý paradox:More
Ruženka
Zaiste si si všimla, že ku vernosti a "poslušnosti Kristovi" sa hlásia obidva strany (o.H.Schuller ako aj 4 knazi) a vlastne to všetci katolíci, či dokonca protestanti vždy sa hlásili ku poslušnosti Kristovi, ale problém bol a je vždy v tom, že ich poslušnosť nie je autentická, lebo keby bola, tak by nemali problém so zástupcom Krista (na zemi)

Ale, ako píšeš, tak je tu istý paradox:

4 knazi mali osobný problém skôr s "nástupcami apoštolov" (s Mons.Zvolenskym a Mons.Bezákom) ktorí ich exkomunikovali, avšak nie až taký osobný s pápežom (ak by sme nepočítali sedevakantizmus) ako to môžeme vidieť u o.Schullera, ktorý verejne odporuje náuke Cirkvi (o svätení žien do kńazstva) a ešte povie, že on je spokojný s odpovedou pápeža,ktoru musel pápeža zverejniť na Zelený Štvrtok a to kriticky na adresu o.Schullera (resp.na iniciatorov Výzvy k neposlušnosti) aby celý svet ešte aj na Sviatky počul, že Výzva k neposlušnosti je proti učeniu Cirkvi a že "niet, čo riešiť" (nakolko je to nemenné učenie Cirkvi)

To je typické zahmlievanie svojej viny, ale ako to už býva u takých heretikov, tak práve preto je potrebné uskutočniť ráznejší krok,ktorý jasne definuje v akom stave sa nachádzaju a čo maju zmeniť vo svojom živote.

Z toho dôvodu máš pravdu, že chýba adekvátne vyjadrenie, rozhodnutie,ktoré by jednak zastosťučinilo spravodlivosti, ale aj predišlo nespravodlivosti.

Avšak treba brať ohľad aj na to, že obidve strany pokial nepríjmaju učenie zástupcu Krista na zemi, nepríjmaju ani učenie Krista v nebi.

Ďalšia dôležitá skutočnosť, že ludia žijuci v heréze alebo v schizme - maju pred očami viery "závoj", ktorí im bráni vidieť na seba s nadhľadom - s pohľadom skutočnej spravodlivosti.

Buď sa navzájom obiňujú bez príslušnej sebakritiky alebo naopak považuju sa za spojencov. V tomto prípade skôr to 1.

Ked som písal, že o.Shuller je na tom horšie,mal som namysli skôr to,že on sa nechce vzdať svojej herézy o svätení žien, kdežto 4 knazi maju tú výhodu, že maju možnosť sa s pápežom stretnuť osobne a vyjasniť si to. Predsudky a diabolske predstavy-nápady o pápežskej pýche, by mali ísť bokom

Ruženka,
pochopil som, že o.Schuller by mal byť exkomunikovaný, len dodám dôvod, ktorý tu nebol spomenutý a pre ktorý je tvoj názor adekvátny:

Totižto o.Schuller, žije v ťažkom hriechu: tvrdošijné popieranie vierouky " o svätení žien" a verejný odpor voči poslušnosti námestníka Krista (pápeža). Kedže žije v ťažkom hriechu, nemôže pristupovať k sviatostiam (sv.pokánia a sv.prijímania).

A ked nemôže pristupovať k sviatostiam,potom ani ich vysluhovať verejne, čiže minimálne by mal byť suspendovaný, aby nepôsobil verejne v úrade kňaza. A kedže prakticky sa jedná o exkomunikáciu, tak pochopitelne, že by to malo byť verejné.

Myslela si na to?
Ružena
Tak tu by si mal začať od piky, Peter(skala)
kto si chcel a kedy privlastniť pápežskú postupnosť?
Odpovedáš mi ale od veci. Mne nesedí nasledovné:
Jeden je autorom Výzvy k neposlušnosti k pápežovi (400 kňazov) - a žiadna exkomunikácia, a iní sú autormi výzvy poslušnosti Kristovi(4 kňazi) a tam bola expresná exkomunikácia.
gloria.tv/post/hqDMZGZ6BNTf27wFQ8tALBkX6
Libor Halik
To je dobrá zpráva, neboť požadavek svätenie žien je proti Bohu.
Viedeň 4. decembra (RV CZ) – Iniciátor výzvy rakúskych kňazov („Pharrer-Initiavive“) O. Helmut Schüller a takzvanej – Výzvy k neposlušnosti už nie je monsignorom. Svätá stolica odňala 29. novembra otcovi Schüllerovi čestný titul “kaplán Jeho Svätosti”, ktorý dostal za skoršie pôsobenie vo funkcii generálneho vikára viedenského …More
To je dobrá zpráva, neboť požadavek svätenie žien je proti Bohu.

Viedeň 4. decembra (RV CZ) – Iniciátor výzvy rakúskych kňazov („Pharrer-Initiavive“) O. Helmut Schüller a takzvanej – Výzvy k neposlušnosti už nie je monsignorom. Svätá stolica odňala 29. novembra otcovi Schüllerovi čestný titul “kaplán Jeho Svätosti”, ktorý dostal za skoršie pôsobenie vo funkcii generálneho vikára viedenského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna. Rozhodnutie Svätej stolice nasledovalo krátko potom, čo otec Schüller oznámil v médiách, že sa chystá na budúci rok zvolať do Nemecka medzinárodné stretnutie rebelujúcich kňazov. Výzva rakúskych kňazov má približne 400 podpisov a presadzuje staronové a z času na čas opakujúce sa požiadavky, ktoré majú veľký ohlas v médiách ako svätenie žien či zrušenie celibátu.
Zdroj: RV CZ aktualityspravynovinky.wordpress.com/…/iniciator-vyzvy…
Peter(skala)
Ruženka
ako už bolo povedané, "otázka apoštolskej poslušnosti nie je sranda", poznám to z vlastnej skusenosti, človek sa môže hrať na "teológa,novinára,politika atd..." ale akonáhle si chce privlastniť apoštolsku postupnosť, 🤫 tak tým pádom už musí prísť na rad najvyšší trest (exkomunikácia) Tým však nechcem povedať, že tento trest (ale aj prostriedok k obráteniu) sa môže a má udeliť len …More
Ruženka
ako už bolo povedané, "otázka apoštolskej poslušnosti nie je sranda", poznám to z vlastnej skusenosti, človek sa môže hrať na "teológa,novinára,politika atd..." ale akonáhle si chce privlastniť apoštolsku postupnosť, 🤫 tak tým pádom už musí prísť na rad najvyšší trest (exkomunikácia) Tým však nechcem povedať, že tento trest (ale aj prostriedok k obráteniu) sa môže a má udeliť len tým, ktorí neprijímajú apoštolsku postupnosť takú, aká je", lebo exkomunikácia sa udeluje aj za teologické herézy a prečo potom o.H.Schuller ju nedostal?

Vidím v tom aj to, čo sa stáva často-krát nám ludom,ked zvažujeme ako sa rozhodnuť napomenuť človeka,ktorý vykonal niečo zlé. Niekoho len napomenieme v sukromí, pričom to neriešime na verejnosti a s iným vedieme kontroverziu aj na verejnosti. Inokedy sa nám stáva, že nedokážeme človeku povedať ani slovo napomenutia a inokedy mu všetko povieme narovinu, ako ked spadne kameň zo srdca. Alebo jednému dokonca aj voči sebe sme niekedy viac prísnejší a inokedy si nedokážeme priznať ani chybičku:(

Ale, čo to má spoločné s porovnaním exkomunikovaných a exMons.Schullerom?

Božie Slovo (Sväté Písmo) hovorí, "nenadržajte osobám"
To je to, čo som hore uviedol ako príklad, lebo ak človek súdi spravodlivo podľa Božieho Zákona, tak sa vyhne tomu, žeby jednej osobe nadržiaval a inej nie.

Aj tu si mnohí kladú otázku, prečo ešte nebol exkomunikovaní, keď šíri herézu : "Svätenie žien do kňazstva"?!

Žeby nadržiavenie osobám, či strach z toho, že keď pôjde exMons.Schuller, tak za ním dalších 300 ???

Uvedomujem si pritom skutočnosti, ktoré sú dobré na porovnanie a zamyslenie:

Zaiste zainteresovaní si pamätajú Kauzu: "Mons.Lefebvra".
V jeho prípade rozhodujúcim faktorom na exkomunikáciu bolo to, že svojvolne vysvätil kňazov na biskupov (bez súhlasu pápeža) Nakoniec ich za to exkomunikoval predošlý pápež. To bol prípad prevažne z Francúzska

Aj v iných krajinách boli exkomunikovaní z takéhoto dôvodu.
Ale všimnime si, že akonahle prišiel nový pápež akoby sa "rozlomili ľady nejednoty" a nastupili cestu porozumenia (prípad "Bratstva sv.Pia").

Ked ich porovnávame so spomínanými prípadmi, tak si tiež môžeme položiť otázku: "Až príde nový pápež, dôjdu spomínaní ľudia na cestu porozumenia?"

Možno áno, a možno nie.

Ja si myslím, že v prípade exMons.Schullera to bude ešte horšie, ale v prípade exkomunikovaných to bude lepšie. Ale to je len taký môj názor 😲
Ružena
Opice - neopice
Prečo jedného za neposlušnosť exkomunikujú a druhému iba zoberú titul, s tým že ďalej môže poburovať ľud?
Možno Peter(skala) nám to vysvetlí
Peter(skala)
Username
napísala:
"marki, prave tu by ludia mali užit svoj vlastný rozum, čo obyčajne robia všade možne kde netreba. však dneska je každý hotový filozof kombinovaný s počítačovým géniom , navyše umelec a svetový spravodaj v jednom.
jaký to div pre mna, že zrazu títo istí géniovia sa nechajú namotat nejakým schullerom a chudinky netrafia sa do vlastnej spásy. no to je fakt polutvaniahodné.
More
Username
napísala:

"marki, prave tu by ludia mali užit svoj vlastný rozum, čo obyčajne robia všade možne kde netreba. však dneska je každý hotový filozof kombinovaný s počítačovým géniom , navyše umelec a svetový spravodaj v jednom.

jaký to div pre mna, že zrazu títo istí géniovia sa nechajú namotat nejakým schullerom a chudinky netrafia sa do vlastnej spásy. no to je fakt polutvaniahodné.

zrejme tu chýba niečo elementárne, čo dokázala v minulosti bez problémov rozoznat babka s dvoma ludovými triedami ale dnešný človek- multitalent má s tým zrazu problém.

ps olga - dokázala by si mi vysvetlit čo bráni tomu jednému cirkev očistovat?

...
je možné aby niekto neschopný splnit svoju elementárnu povinnost dokázal splnit vyššie nároky? asi tažko. to je jak s tými ludmi multitalentmi. všetko možné budú robit,ale základ chýba."
Peter(skala)
Pokoj s tebou, Olga
Píšeš, že "očistiť" a od čoho?
olgabubakova
olga - Kde berieš tú istotu tieto dva prípady zrovnávať.
Jeden chce cirkev očistiť a druhý rozvrátiť.
Marki
Jenom mám obavu, že tento člověk může znemožnit svým jednáním spásu mnohých. Proto bych považoval za vhodné, aby byl pod dohledem někoho spolehlivého a jeho pravomoci pořádně okleštil.
Tak ztratil titul, to je toho. Náš děkan je také papežským kaplanem, a ani znaky této hodnosti nenosí. Nosí pouze černou kleriku bez červeného lemování a tak. Možná má o nějakou korunu navíc, ale jinak se …More
Jenom mám obavu, že tento člověk může znemožnit svým jednáním spásu mnohých. Proto bych považoval za vhodné, aby byl pod dohledem někoho spolehlivého a jeho pravomoci pořádně okleštil.
Tak ztratil titul, to je toho. Náš děkan je také papežským kaplanem, a ani znaky této hodnosti nenosí. Nosí pouze černou kleriku bez červeného lemování a tak. Možná má o nějakou korunu navíc, ale jinak se domnívám že ztráta tohoto titulu nikoho extra nepotrestá. 🥴
Marki
Je to dostatečné potrestání? Uprostřed církve držet veřejného rozvraceče je napováženou.
Díky za tuto informaci!