Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
hr.news
174

Francuska: Novus Ordo plaća cijenu za Franjinu mržnju prema misi

Franjina agresija protiv mise dovela je do rekordnog broja upisa u sjemeništa rimskog obreda u Francuskoj, kako piše Paix-Liturgique.org (13. rujna).

S druge strane, malo muškaraca ulazi u francusko sjemenište Novus Ordo. U Pariškoj nadbiskupiji, od šest kandidata – svi čvrsti katolici – koji su završili propedeutsku godinu, samo je jedan započeo prvi ciklus teologije.

Ostala šestorica također su voljela Rimski obred i stoga su bili obeshrabreni Franjinom krutošću, koja je pogodila Crkvu Novus Ordo nakon Traditionis Custodesa.

Slika: © Matthew Doyle, CC BY-NC, #newsNlaufsgmco