03:14
Evanjelizacia
1.1K
✞ Kúkoľ v Božom kráľovstve Mt 13,24-30 ► Evanjelizacia.eu | 2014/2015 | 2015/2016More
✞ Kúkoľ v Božom kráľovstve Mt 13,24-30

Evanjelizacia.eu | 2014/2015 | 2015/2016