hr.news
3.7K

Amazonska sinoda započela je ustoličenjem demona u četiri koraka (video)

Idol plodnosti Anda, Pachamama, imao je veliki ulazak na Amazonsku sinodu. Video ispod dokumentira korake ustoličenja: 4. listopada Fetiš je bio u središtu hokus-pokus ceremonije u vatikanskim vrtovima …More
Idol plodnosti Anda, Pachamama, imao je veliki ulazak na Amazonsku sinodu. Video ispod dokumentira korake ustoličenja:
4. listopada
Fetiš je bio u središtu hokus-pokus ceremonije u vatikanskim vrtovima, kojem je Franjo pomagao.
7. listopada
Franjo je za početak Sinode predsjedao euharistiji u bazilici svetog Petra. Na kraju se neslužbena/paklena skupina sastala s Franjom oko demona koji je sada bio smješten u čamac na podu bazilike. Pjevali su svoje hvalospjeve tim besmislicama.
7. listopada
Potom su Franjo i delegati Sinode načinili pogansku povorku dovevši Pachamamu iz Svetog Petra u Dvoranu Sinode. Lažnu božicu nosili su u čamcu na ramenima, na čijem su završetku bili biskupi.
Do sada Unutar dvorane božica je postavljena pred Franjinu klupu i od tada se nalazi na istom mjestu. #newsVgbetfecwk